عکس

  نام و نام خانوادگی

  سمت

  شماره تماس

  شرح وظایف
  سید ممتاز حسینی رئیس اداره قرآن و عترت 2720
  -
  33356022
    محسن خلیلی کارشناس واحد قرآن 2720
  -
  33356022
   
    زینب جهانبخشی کارشناس

  2719

   

   
    محبوبه سید محمد کارشناس

  2719

   

   

  6.0.9.0
  گروه دورانV6.0.9.0