عکس

  نام و نام خانوادگی

  سمت

  شماره تماس

  شرح وظایف
  سید ممتاز حسینی رئیس اداره قرآن و عترت 2720
  -
  33356022
    محسن خلیلی کارشناس واحد قرآن 2720
  -
  33356022
   
  n!32517641.jpg زینب جهانبخشی کارشناس

  2719

   

   
  seyed mohammad.jpg محبوبه سید محمد کارشناس

  2719

   

   

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0