خوابگاه گلستان انقلاب  

ظرفیت خوابگاه 360 نفرکه دارای 90 اتاق ، سایت کامپیوتر ، کتابخانه ، نماز خانه ، سالن مطالعه ، سالن تلویزیون ، سالن ورزش ،سالن رختشوی خانه و مجهز به سیستم برق اضطراری ، بوفه ، اتاق مشاوره ، سیستم گرمایشی و سرمایشی ،ودارای 4 خط تلفن مستقیم و 1 خط داخلی و 3 دستگاه تلفن همگانی  همچنین فضای سبز می باشد.

آدرس: بلوار شهید باهنر بعد از دانشگاه علوم پزشکی

شماره تلفن :  33368998- 33340154-  33344505     


خوابگاه بوستان انقلاب  
ظرفیت خوابگاه 350نفرکه دارای  85 اتاق ، سایت کامپیوتر ، نماز خانه ، سالن مطالعه ، سالن تلویزیون ، سالن ورزش ، اتاق ملاقات و مجهز به سیستم برق اضطراری ، اتاق مشاوره ،  اتاق فرهنگی ، سیستم گرمایشی و سرمایشی و دارای یک خط تلفن مستقیم و یک خط داخلی و یک دستگاه تلفن همگانی  همچنین فضای سبز می باشد.
آدرس: بلوار شهید باهنر بعد از دانشگاه علوم پزشکی
شماره تلفن :  33341992    داخلی 2741


خوابگاه کوثر

ظرفیت خوابگاه 150 نفر که دارای10 سوئیت ( 40اتاق) ، سالن مطالعه ، سالن تلویزیون ، نمازخانه ، سایت کامپیوتر و مجهز به سیستم گرمایشی و سرمایشی و 2 خط تلفن ستقیم و 1 خط داخلی و 2دستگاه تلفن همگانی می باشد 

آدرس: میدان ولی عصر به طرف اتوبان کوچه گلستان 5

شماره تلفن : 33372245


 خوابگاه نرگس

 

ظرفیت خوابگاه 76 نفر که دارای3 طبقه و 6 واحد  (21 اتاق) ، سالن مطالعه ، سالن تلویزیون ، نماز خانه ، سایت کامپیوتر و مجهز به سیستم گرمایشی و سرمایشی و 4 خط تلفن مستقیم و 1 خط داخلی و 2دستگاه تلفن همگانی می باشد

آدرس: چهار راه فلسطین مقابل دبیرستان علامه امینی خیابان شهید مهجور-کوچه یگانه 

شماره تلفن :  33332587  -  33339431 

 خوابگاه شهید سلیمانی

ظرفیت خوابگاه 160 نفر که دارای 2 بلوک و16 سوئیت ( 48 اتاق )، سالن مطالعه ، سالن تلویزیون ، نماز خانه ،سالن ورزشی ، بوفه ، سایت کامپیوتر و مجهز به سیستم گرمایشی و سرمایشی و 4 خط تلفن مستقیم و 1 خط داخلی و 2دستگاه تلفن همگانی می باشد
آدرس : بلوار شمالی کوچه 53 - پلاک 24
تلفن : 33338773  - 33334823  - 33323821

 

 خوابگاه شماره 7 ( متأهلی) 

 این خوابگاه دارای 18 واحد جهت سکونت دانشجویان متأهل با خانواده هایشان می باشد. کلیه واحدهای این خوابگاه متصل به اینترنت می باشد. علاوه بر آن خوابگاه به سایت کامپیوتر نیز جهت استفاده دانشجویان مجهز می باشد. طبق مقررات فقط آقایان دانشجوی متأهل به شرط ثبت نام و پس از زمان انتظار و کسب امتیازهای لازم می توانند از این خوابگاه استفاده نمایند.
آدرس : خیابان نوروزیان - بلوار پرستار - کوچه خاکعلی - پشت خدمات درمانی پلاک 93


خوابگاه خلیج فارس  

  
ظرفیت خوابگاه 216 که دارای 2 بلوک و  18 سوئیت ( 50 اتاق )، سالن مطالعه ، سالن تلویزیون ، نماز خانه ، سایت کامپیوتر و مجهز به سیستم گرمایشی و سرمایشی و 4 خط تلفن مستقیم و 1دستگاه تلفن همگانی می باشد .
آدرس : خیابان مینودر


گروه دورانV6.0.9.0