شرایط عمومی وام گیرندگان

 

1-   دارا بودن صلاحیت اخلاقی و رعایت شوون دانشجویی

2-      دارا بودن اولویت نیاز مالی

3-      ثبت نام در حداقل تعداد واحدهای مورد نیاز طبق مقررات آموزش

3-  ثبت نام در پرتال تسهیلات دانشجویی ، فرهنگی

 

مدارک مورد نیاز

 

1-     تصویر شناسنامه و کارت ملی دانشجو

2-     عکس دو قطعه

3-     تصویرصفحات اول و دوم شناسنامه پدر یا سرپرست ( برای دانشجویان مجرد )

4-     تصویر شناسنامه همسر ( جهت دانشجویان متاهل )

5-     تصویر صفحات 1تا5 عقدنامه جهت دانشجویان متاهل

6-   سپردن تعهدنامه محضری مخصوص صندوق رفاه وزارت بهداشت و درمان که متن آن در اختیار دانشجو قرار می گیرد تعهدنامه مذکور باید در یکی از دفاتر ثبت اسناد و با حضور یکنفر ضامن به ثبت برسد. (ارائه یک تعهدنامه محضری جهت استفاده از انواع وامها کافی است.)

( شرایط ضامن : کارمند رسمی ، پیمانی ، بازنشسته و یا شغل آزاد دارای پروانه کسب معتبر )

7-     تصویر حکم کارگزینی و یا پروانه کسب ضامن

 

   مراحل دریافت

 

وام ودیعه مسکن به دانشجویان روزانه و دستیاران متاهل دوره روزانه که در محل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاههای دانشجویی سکونت نداشته باشند و اجاره نامه مورد تایید ارائه نمایند فقط برای یک بار در هر مقطع تحصیلی پرداخت می گردد.

به دانشجویان مقاطع کاردانی – کارشناسی و دکترای حرفه ای به شرط داشتن میانگین معدل حداقل 12 و بعد از گذشت یک نیمسال از شروع تحصیل وام ودیعه مسکن پرداخت می گردد.

به دستیاران تخصصی و کارشناسی ارشد بلافاصله بعد از شروع به تحصیل وام  ودیعه مسکن پرداخت می گردد.

مبلغ وام ودیعه مسکن فعلا  برای دانشجویان 000/500/12 ریال و برای دستیاران و  دانشجویان کارشناسی ارشد 000/000/30 ریال می باشد.این وام به متقاضیان واجد شرایط به شرط ارائه اجاره نامه رسمی باکدرهگیری پرداخت می گردد.

-         وجه مبلغ پرداختی بیش از مبلغ پیش پرداخت مندرج در اجاره نامه نمی باشد.

-         به دانشجویانی که جدا از همسر زندگی می نمایند وام  ودیعه مسکن تعلــــق نمی گیرد.

-     منزل اجاره ای می بایست در شهر محل تحصیل یا شهرهای حاشیه ی محل تحصیل که قابل تردد هستند واقع شده باشد.

 

این وام فقط به دانشجویان روزانه پذیرفته شده کنکور سراسری داخل کشور پرداخت می شود. در ضمن دانشجویان میهمان فقط از دانشگاه مبدا می توانند وام دریافت نمایند ضمنا جهت این وام 4% کارمزد محاسبه می گردد.


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0