توسعه و تعمیم ورزش و تفریحات سالم در سطح دانشگاه ، خوابگاههایی دانشجویی و واحدهای تابعه

  -          ارائه طرح و برنامه در خصوص توسعه و پیشبرد امر ورزش

  -          مطالعه و تحقیق در زمینه متدهای پیشرفته علمی ورزشی و ارتقاء مهارت ورزشکاران

  -          برگزاری مسابقات ورزشی دانشجویی بین خوابگاهها و دانشکده ها

  -          اعزام تیم های ورزشی به مسابقات بین دانشگاهی استان

  -          برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت های مختلف ( جام رمضان – فتح خرمشهر و ...)

  -          تشکیل تیمهای ورزشی منتخب دانشگاه  

  -          ارائه خدمات ورزشی برای اوقات فراغت دانشجویان

  -          ارائه واحدهای تربیت بدنی 1 و 2

  -          اعزام تیمهای خواهران و برادران به مسابقات قهرمان کشوری و المپیاد( قهرمانی همگانی)

  -          خرید وسایل و تجهیزات ورزشی


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0