توسعه و تعمیم ورزش و تفریحات سالم در سطح دانشگاه ، خوابگاههایی دانشجویی و واحدهای تابعه

-          ارائه طرح و برنامه در خصوص توسعه و پیشبرد امر ورزش

-          مطالعه و تحقیق در زمینه متدهای پیشرفته علمی ورزشی و ارتقاء مهارت ورزشکاران

-          برگزاری مسابقات ورزشی دانشجویی بین خوابگاهها و دانشکده ها

-          اعزام تیم های ورزشی به مسابقات بین دانشگاهی استان

-          برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت های مختلف ( جام رمضان – فتح خرمشهر و ...)

-          تشکیل تیمهای ورزشی منتخب دانشگاه  

-          ارائه خدمات ورزشی برای اوقات فراغت دانشجویان

-          ارائه واحدهای تربیت بدنی 1 و 2

-          اعزام تیمهای خواهران و برادران به مسابقات قهرمان کشوری و المپیاد( قهرمانی همگانی)

-          خرید وسایل و تجهیزات ورزشی


گروه دورانV6.0.9.0