عکس
  نام و نام خانوادگی
  سمت
  شماره تماس
  شرح وظایف
  اصغر بهرامی سرپرست اداره خوابگاه ها 2703
  -
  02833368997
  عقیل کیانی تکنیسین فنی 2729
  فرزانه عبدالرزاقی مسئول خوابگاه 2740
  مریم کریمیان کارشناس امور دانشجویی 2702
  علی طلائی فر مسئول خوابگاه 2799
    هادی عادل پور مسئول خوابگاه 2793
  صدیقه محمدی مسئول خوابگاه 2795
  رقیه ابراهیمی مسئول خوابگاه 2789


   

   

   


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0