وام تحصیلی و وام مسکن

شرایط عمومی وام گیرندگان

 

1-      دارا بودن صلاحیت اخلاقی و رعایت شوون دانشجویی

2-      دارا بودن اولویت نیاز مالی

3-      ثبت نام در حداقل تعداد واحدهای مورد نیاز طبق مقررات آموزش

4-    ثبت نام در پرتال تسهیلات دانشجویی ، فرهنگی

 

مدارک مورد نیاز

 

1-     تصویر شناسنامه و کارت ملی دانشجو

2-     دو قطعه عکس

3-     تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه پدر یا سرپرست ( برای دانشجویان مجرد )

4-     تصویر کلیه صفحات شناسنامه همسر ( جهت دانشجویان متاهل )

5-     تصویر صفحات 1تا5 عقد نامه جهت  دانشجویان متاهل

6-   سپردن تعهدنامه محضری مخصوص صندوق رفاه وزارت بهداشت و درمان که متن آن در اختیار دانشجو قرار می گیرد، تعهدنامه مذکور باید در یکی از دفاتر ثبت اسناد و با حضور یکنفر ضامن به ثبت برسد. (ارائه یک تعهدنامه محضری جهت استفاده از انواع وامها کافی است.)

( شرایط ضامن : کارمند رسمی ، پیمانی ، بازنشسته و یا شغل آزاد دارای پروانه کسب معتبر )

7-     تصویر حکم کارگزینی و یا پروانه کسب ضامن

      

   اطلاعات لازم

 

 -    اعطای وامها بر اساس مقررات صندوق رفاه میباشد که برخی مفاد آن به شرح زیر است:

-   به دانشجویان متقاضی برای مدت  حداکثر 10 ماه در سال ،( همچنین به دانشجویانی که در ترم تابستان شش واحد درسی اخذ می نمایند به مدت دو ماه) وام تحصیلی و وام  مسکن پرداخت  می گردد.

-     وام مسکن صرفاٌ به دانشجویان متقاضی  که در محل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاههای دانشجویی سکونت نداشته باشند و اجاره نامه مورد تایید ارائه نمایند با رعایت سایر ضوابط پرداخت می گردد.

-         مدت استفاده وام تحصیلی و وام  مسکن در طول تحصیل:

-         دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته – حداکثر 4نیمسال تحصیلی

-         دوره کارشناسی پیوسته                                 - حداکثر 8 نیمسال تحصیلی

-         دوره دکترای عمومی                                      - حداکثر 14 نیمسال تحصیلی

 

مبلغ وام تحصیلی دانشجویان مجرد برای سال تحصیلی جاری ماهیانه 000/500 ریال و دانشجویان متاهل 000/680 ریال

به دانشجویان متاهل مرد ماهیانه به ازای هر فرزند 000/90 ریال حق اولاد تعلق می گیرد ( حداکثر سه فرزند)

وام مسکن دانشجویان مجرد ماهیانه 000/262 ریــال و دانشجویان متاهل ماهیانـه 000/525  ریــال می باشد.

وامها به صورت ترمی (ترم اول 5/4 ماه و ترم دوم 5/5 ماه ) محاسبه  و پرداخت می شود.

 

این وام به دانشجویان روزانه پذیرفته شده کنکور سراسری داخل کشور پرداخت می  شود در ضمن دانشجویان میهمان فقط می توانند از دانشگاه مبدا وام دریافت نمایند.

جهت این وام درهنگام بازپرداخت 4% کارمزد محاسبه می گردد.


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0