اداره راهنمایی و مشاوره دانشجویی از سال 1376 به طور رسمی تأسیس گردیده و زیرنظر معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه فعالیت های یاورانه خود را آغاز نموده است. اگرچه برداشت هایی کاملا نادرست در سطح فرهنگ عمومی در خصوص مشاوره وجود دارد ، اما باید گفت که مشاوره فرآیندی فعال ، پویا و رویاروی بین مراجع و مشاور است که در طی آن به مراجع کمک می شود تا شناخت بهتری از توانایی و قابلیت های خویش و نیز امکانات و فرصت های محیطی به دست آورده و در نهایت به سازگاری بیشتری در زندگی دست یابد.

       اهداف اصلی اداره مشاوره عبارتند از ؛ ارتقاء سطح سلامت روانی دانشجویان و فراهم نمودن امکان شناخت بیشتر از قابلیت ها و توانایی های خود و تلاش در جهت خودشکوفایی و توسعه هرچه بیشتر فردی برای مراجعان به منظور حصول به اهداف فوق اداره مشاوره در سه سطح پیشگیری به دانشجویان عزیز خدمات یاورانه ارائه می نماید.

        در سطح اول پیشگیری صرفا آموزش به منظور انتقال دانش و مهارت به دانشجویان دانشگاه در قالب خدمات انسان یاوری و اصول توسعه مهارت های زندگی در دوران دانشجویی ، نحوه سازگاری و مقابله با عوامل استرس زا و افزایش توانایی های روانی ، اجتماعی دانشجویان و تجهیز آنان به قابلیت هایی که بتوانند با تقاضاها و کشمکش های زندگی دانشجویی و دوران بعد از آن سازگارانه عمل کرده و به رشد و تحول و تکامل شناختی ، عاطفی ، شخصیتی و رفتاری رسیده و الگویی مناسب از سلامت روانی برای جامعه باشند.

        در سطح دوم پیشگیری خدمات یاورانه در قالب خدمات مشاوره ای به صورت عام (مشاوره ، روانشناسی ، روانپزشکی ، تحصیلی ، مددکاری اجتماعی ، اقتصادی ، حقوقی و مذهبی) به مراجعینی ارائه می شود که به دلیل وجود مشکلاتی چون اضطراب ، افسردگی ، اضطراب امتحان ، اضطراب اجتماعی و سایر مشکلات روانشناختی دچار افت عملکرد تحصیلی ، خانوادگی یا اجتماعی شده اند.

        در سطح سوم پیشگیری نیز ارائه خدمات جهت بازتوانی افرادی است که دچار اختلالات شدید و ناتوانی مداوم شده اند. این افراد با دریافت مداخلات روانشناختی و روانپزشکی و مددکاری اجتماعی می توانند به رغم وجود بیماری از حداکثر توانایی ها و ظرفیت های خود استفاده نمایند.

        برای تحقق موارد فوق یکی از مهم ترین اقدامات اداره مشاوره اجرای برنامه آموزش مهارت های زندگی (مهارت های 10 گانه موردنظر سازمان بهداشت جهانی) برای عموم افراد ، بخصوص دانشجویان می باشد که شامل توسعه مهارت های دانشجویی به عنوان یک ضرورت زیربنایی برای توسعه کیفیت زندگی دانشجو ، افزایش اثربخشی تلاش های سازگارانه او و بهبود عملکرد تحصیلی اش و مجموعه خدماتی که از نظر حرفه ای به ارتقاء رشد و شخصیت و توانمندی دانشجو کمک می کند.

  این مهارت ها عبارتند از :

  1-       مهارت ارتباط مؤثر

  2-       مهارت افزایش عزت نفس

  3-       مهارت مقابله با خشم

  4-       مهارت مقابله با استرس و اضطراب

  5-       مهارت حل مسأله

  6-       مهارت ابراز وجود یا قاطعیت

  7-       مهارت مدیریت زمان

  8-       مهارت تفکر خلاق

  9-       مهارت مقابله با هیجان های منفی

  10-   مهارت مطالعه و یادگیری

   

  شایان ذکر است که آموزش مهارت های فوق در طی برنامه ای که در هر ترم توسط اداره مشاوره ارائه می شود در هریک از خوابگاههای دانشجویی اجرا می گردد.
   

  معرفی دفاتر فعال اداره مشاوره در دانشگاه علوم پزشكی قزوين

   
  دفتر مرکزی مشاوره روانشناختي و مددکاری بلوار باهنر. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درماني قزوين.معاونت دانشجويي و فرهنگي.اداره مشاوره و سلامت روان دانشجويي.
   
  خوابگاه پسرانه خليج فارس:    طبقه همکف خوابگاه .سمت چپ، جنب انباري ، اتاق مشاوره دانشجویی
  خوابگاه پسرانه شماره 6:    ضلع جنوبي حياط خوابگاه، جنب اتاق تلوزيون ، اتاق مشاوره دانشجویی
  خوابگاه دخترانه بوستان:    طبقه همكف خوابگاه، جنب دفتر مسئول خوابگاه ، اتاق مشاوره دانشجویی
  خوابگاه دخترانه گلستان:    طبقه  منهاي يك خوابگاه، روبروي بوفه خوابگاه ، اتاق مشاوره دانشجویی
  خوابگاه دخترانه شماره 3:    خوابگاه دانشجويي دخترانه شماره 3 ، اتاق مشاوره دانشجویی
   
  تلفن تماس : 33360901-028
  خدمات مشاوره تلفني: 09191801291( هر روز از ساعت 24-16)
  آدرس پست الكترونيكي اداره مشاوره:moshaverstan@yahoo.com
  آدرس وبلاگ: moshavere-qums.blogfa.com 

   


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0