معرفی مدیریت تعالی فرهنگی
  مدیریت تعالی فرهنگی شامل سه اداره امور فرهنگی ، فوق برنامه و قرآن عترت درراستای حفظ و اشاعه ارزش های اسلامی ملی فعالیت های متنوعی را مدیریت و اجرا می نماید .
  فعالیت های دانشجویی در مدیریت تعالی فرهنگی در قالب کانون ها و تشکل های دانشجویی و رابطین فرهنگی در محیط های خوابگاهی ، بیمارستانی و مجتمع پردیس ساماندهی می­شود .
  این فعالیت ها، اردوها ، نشریات دانشجویی کلاس ها و کارگاههای فرهنگی مذهبی و فوق برنامه همایش ها ، نمایشگاهها ، فضا سازی، مسابقات ، جشنواره های فرهنگی هنری ، کرسی های آزاد اندیشی ، انجام پژوهش های فرهنگی و فعالیت های سایبری را شامل می شود .
  بطور کلی وظایف مدیریت تعالی فرهنگی دانشگاه را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:
  ·         برنامه ریزی امور فوق برنامه دانشجویی
  ·         نظارت بر فعالیتهای فرهنگی دانشگاه
  ·         برنامه ریزی برای گسترس وتعمیق ارزشها ی اسلامی و انقلابی در همه سطوح دانشگاه
  ·         اجرایی کردن برنامه های پیشنهادی معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت مطبوع
  ·         پیشنهاد برنامه های لازم به شورا ی فرهنگی دانشگاه
  ·         حمایت و تشویق در پژوهش ها ی فرهنگی دانشجویی
  ·         ایجاد ارتباط و همکاری هرچه بیشتر با مراکز، موسسات ونهاد های فرهنگی وانقلابی برای شکوفایی بیشتر فعالیتهای فکری، فرهنگی، هنری
  ·         فراهم آوردن زمینه و ترغیب نیروهای دانشگاهی به حضور در صحنه های مختلف علمی سیاسی و فرهنگی جامعه تلطیف وسالم سازی روابط عمومی میان اساتید ،دانشجویان و کارکنان و برنامه ریزی برای استفاده بهتر از 1 امکانات فرهنگی وهنری
   

     

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0