امکانات : 

  -    سالن سر پوشیده والیبال ، بسکتبال، فوتسال و بدمینتون به ابعاد 30×20 متر مربع

  -     سالن بدنسازی به ابعاد 15×7 متر مربع

  -     سالن تنیس روی میز به ابعاد 15×7 مترمربع

  -     زمین چمن فوتبال به ابعاد 70×105 متر مربع

  -          زمین چمن مصنوعی به ابعاد 40×20 متر مربع

   

         تربیت بدنی معاونت دانشجویی ،‌ فرهنگی در حال حاضر دارای 11رشته ورزشی فعال در بخش برادران است که عبارتند از والیبال ، بسکتبال ،‌فوتبال ، فوتسال ، ‌تیراندازی ، شطرنج ،‌دو میدانی ،‌بدنسازی ،‌کشتی ، ‌شنا (برادرن ) ، کوهپیمایی و در بخش خواهران 11 رشته ورزشی شامل‌ : والیبال ,‌ بسکتبال ، بدمینتون ، فوتسال ، تیروکمان ،‌تنیس روی میز ، ‌شنا ،‌آمادگی  جسمانی ،  دو و میدانی ، تیراندازی  و کوهپیمایی  که زیر  نظر مربیان فعال و تخصصی فعالیت می نمایند .

  تصاویر امکانات ورزشی


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0