ایام هفته

ناهار (1)

ناهار(2)

شام نوع (1)

شام نوع (2)

صبحانه

شنبه

19/6/1401

خورشت قورمه سبزی +ماست

-

ماکارونی+ میوه+ماست

-

-

یکشنبه

20/6/1401

زرشک پلو با مرغ+دوغ

-

خورشت قیمه +ماست +میوه

-

نان +خرما +پنير

دوشنبه

21/6/1401

عدس  پلو+میوه+ماست

کتلت+دوغ+میوه +سالاد

-

نان+تخم مرغ+پنیر

سه شنبه

22/6/1401

باقالی پلو باگوشت+ماست

-

سالاد الویه+دوغ+زیتون پرورده

--

 

نان+شیر+کیک

چهار شنبه

23/6/1401

چلوکباب کوبیده+دلستر

-

لوبیا پلو + میوه+ماست+ژله

-

نان +کره+عسل

پنج شنبه

24/6/1401

خورشت قیمه+ماست

-

مرغ سوخاری+میوه

-

نان+کره+حلوا شکری

 

جمعه25/6/1401

-

-

-

-

نان+کره+مربا

شنبه

26/6/1401

اربعین حسینی

-

-

-

-

یکشنبه

27/6/1401

لوبیا پلو  +ماست

-

خورشت قیمه+ دوغ+سالاد

-

نان+کره+حلواشکری

دوشنبه

28/6/1401

چلو کباب کوبیده+دلستر

-

قورمه سبزی+ماست

-

 

نان+کره+مربا

سه شنبه

29/6/1401

آبگوشت +دوغ+میوه

-

زرشک پلو بامرغ+ترشی+میوه

-

نان +تخم مرغ+پنیر

چهار شنبه 30/6/1401

جوجه کباب تیکه ماستی+دوغ

-

قیمه نثار+ماست+میوه

-

نان+خرما+پنیر

پنج شنبه

31/6/1401

باقالی پلو با گوشت  +دوغ

-

خوراک  تن ماهی +سالاد+دنت

استانبولی+سالاد+دنت

نان +شیر +کیک

جمعه1/6/1401

 

-

-

-

-

نان +کره+عسل


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0