ایام هفته

ناهار (1)

ناهار(2)

شام نوع (1)

شام نوع (2)

صبحانه

9/11/1400

شنبه

چلو خورشت قیمه+ماست

-

استانبولی +میوه +آش رشته

 

کوفته تبریزی  +میوه +آش رشته

-

یکشنبه

10/11/1400

بختیاری+دلستر+میوه

-

لوبیا پلو  +سالاد  فصل +ژله

میرزاقاسمی +سالاد فصل +ژله

نان +شیر+حلوا شکری

دوشنبه

11/11/1400

عدس پلو +ماست+میوه

سالاد الویه+ ماست+میوه

باقالی پلو گوشت +میوه+ماست +دنت

-

نان+کره+عسل

سه شنبه

12/11/1400

چلوکباب کوبیده+ماست+زیتون

-

زرشک پلو بامرغ+دوغ+میوه

سبد میوه و سبزی(سبزی خوردن+میوه فصل3 عدد)+دوغ

نان+شیر+خرما

چهار شنبه

13/11/1400

خورشت فسنجان+ماست

ناگت+ماست

پلو تن ماهی+چیزکیک(بستنی)

-

شیرموز+وکیک

پنجشنبه

14/11/1400

قیمه نثار +ترشی

کوفته تبریزی+ترشی

جوجه کباب +دوغ+سوپ

-

 

نان+کره+مربا

جمعه15/11/1400

-

-

-

-

نان +تخم مرغ +پنیر

شنبه

16/11/1400

خورشت قورمه سبزی  +دوغ +سالاد

-

خورشت قیمه+میوه+ماست

-

-

یکشنبه

17/11/1400

چلو کباب بختیاری+دوغ

-

لوبیا پلو   +سالاد +سوپ قارچ+دلستر

مرغ کنتاکی+سالاد +سوپ قارچ+دلستر

نان +کره+عسل

دوشنبه

18/11/1400

زرشک پلو با مرغ +ماست

 

-

باقالی پلو با گوشت +ماست

+میوه +دنت

سالاد الویه+ماست

شیرکاکائو+کیک

 

سه شنبه

19/11/1400

کوبیده+دوغ+سالاد

-

قیمه نثار+ماست+ چیزکیک(بستنی)

ناگت+ ماست+بستنی

نان و شير  +پنير

 

چهار شنبه 20/11/1400

آبگوشت+ترشی

دلمه+ترشی

جوجه کباب+دوغ+آش رشته

-

نان +تخم مرغ +پنیر

پنج شنبه

21/11/1400

خورشت فسنجان+دوغ

 

پلو با ماهی + میوه+ژله

-

نان+پنیر+کره

22/11/1400جمعه

-

-

-

-

نان+کره+حلواشکری


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0