ایام هفته

ناهار (1)

ناهار(2)

شام نوع (1)

شام نوع (2)

صبحانه

شنبه

16/2/1402

چلو کباب  +دوغ

-

مرغ سوخاری+ میوه+دوغ

کنسرو لوبیا+ میوه+دوغ

-

یکشنبه

17/2/1402

                                لوبیا پلو+دوغ+سالاد    

 

کشک بادنجان+دوغ+سالاد

خورشت قیمه بادنجان +ماست+بستنی

-

پک صبحانه1

دوشنبه

18/2/1402

قورمه سبزی+ماست

کوکوسیب زمینی+ماست

عدس پلو +دوغ

کوکوسبزی +دوغ

-

سه شنبه

19/2/1402

جوجه کباب+دلستر+زیتون

میرزاقاسمی+دلستر+زیتون

قیمه نثار+دوغ

ناگت+دوغ

-

چهار شنبه

20/2/1402

زرشک پلو با مرغ+دوغ

کوکو سیب زمینی+دوغ

لوبیا پلو+میوه+ماست

خوراک تن ماهی+ میوه+سالاد

پک صبحانه2

پنج شنبه

21/2/1402

پلو با تن ماهی+میوه+دلستر

-

خوراک مکزیکی +دنت+ماست

ناگت مرغ+ دنت+ماست

 

جمعه22/2/1402

-

-

-

-

-

شنبه

23/2/1402

خورشت قیمه+ماست

-

لوبیاپلو+دوغ+میوه

-

-

یکشنبه

24/2/1402

خورشت قورمه سبزی+ماست

کوکو سیب زمینی+ماست

قیمه نثار+ماست+بستنی

کنسرو لوبیا+ ماست+بستنی

نان+کره+حلوا شکری

دوشنبه

25/2/1402

چلو کباب بختیاری+دوغ

-

ماکارونی +سالاد تکنفره+میوه

سالاد الویه+ سالاد تکنفره+میوه

نان+تخم مرغ+شیر

سه شنبه

26/2/1402

شهادت امام جعفر صادق (ع)

-

-

-

صبحانه آماده

چهار شنبه 27/2/1402

عدس پلو+ماست

کشک بادنجان+ماست

مرغ سوخاری+سالاد+ژله

ماکارونی+ سالاد+ژله

-

پنج شنبه

28/2/1402

استانبولی+دلستر+میوه

-

خورشت بادنجان+ماست+دنت

-

 

نان + شير +کیک

جمعه29/2/1402

 

-

-

-

-

نان+تخم مرغ +شیر


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0