اداره تغذیه تأمین غذای سالم و بهداشتی و مطابق با نیازهای تغذیه ای دانشجویان را بر عهده دارد.  در این راستا طبخ و  توزیع ناهار در سلف سرویس دانشگاه و توزیع شام و صبحانه ( به همراه شام) در خوابگاههای دانشجویی  با نظارت این اداره انجام میگیرد.      

 

 مهمترین وظایف اداره تغذیه

 

نظارت بر کمیت و کیفیت مواد اولیه و غذای طبخ شده از ابتدای ورود مواد اولیه   تا خاتمه
توزیع تنظیم برنامه غذایی بر اساس کالری مورد نیاز و گروههای مختلف مواد غذایی
تنوع غذایی،غذاهای بومی، و  در نظر گرفتن ذائقه دانشجویان
نظارت بر امور بهداشتی انبارها ، سردخانه ها ، آشپزخانه  ، سالن ها ی غذاخوری
انجام خدمات مربوط به رزرو غذا ، شامل  صدور کارت تغذیه ،کنترل اعتبار   کارتهای تغذیه ، فروش ژتون آزاد و ...
نظارت بر بوفه دانشجویی، فضای سلف سرویس دانشجویی

سلف سرویس دانشگاه با زیر بنای 1800 متر مربع در سال 1376  در محل پردیس دانشگاه افتتاح گردید و  دارای آشپزخانه ، سالن غذا خوری خواهران ، سالن غذا خوری برادران  ، سالن غذا خوری اساتید و بوفه دانشــجویی می باشد.
ظرفیت هر یک از سالنهای غذاخوری دانشجویی در حال حاضر 170 نفر می باشد.


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0