اسامی کانون های فرهنگی

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان

نام کانون

زمینه کانون

نوع کانون

1

امیرمحمد عباسقلیا

دبیر کانون

سلامت

سلامت

-

2

سبا باقری دراززمین

دبیر کانون

هلال احمر

هلال احمر

-

3

فرهمند رضایی

دبیر کانون

صدا

فام

فعالیت های مجازی

4

سهند ربیعی

دبیر کانون

اخلاق حرفه ای

اخلاق پزشکی

-

5

عرفان خراسانی

دبیر کانون

خیریه الست

خیریه

-

6

پورنگ تجددی پویا

دبیر کانون

فعالیت های جهادی

فعالیت های جهادی

-

7

محدثه ميرزايى

دبیر کانون

منتظران جوان

مذهبی

مهدویت

8

رضا حیدریان

دبیر کانون

عمار

مذهبی

سایر

9

الهه حاجی نصیری

دبیر کانون

قلم

فام

مطالعات و کتابخوانی

اسامی تشکل ها دانشجویی

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان

زمینه کانون

1

یاسین امام زاده

مسئول بسیج حوزه برادران

فرهنگی_ اجتماعی و سیاسی

2

فاطمه بایره

مسئول بسیج حوزه خواهران

فرهنگی_ اجتماعی و سیاسی

 

مشخصات تشکل‌های دانشجویی معاونت فرهنگی- دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین سال 98

 

ردیف

نام تشکل

دبیر تشکل

رشته تحصیلی

تاریخ انتصاب

زمینه فعالیت

1

حوزه بسیج دانشجویی شهید آوینی

حسین پاداش

پزشکی

05/09/97

فرهنگی، سیاسی، مذهبی، هنری، اجتماعی و ...

2

حوزه بسیج دانشجویی شهیدسیاهکالی‌مرادی

عطیه معین الدین

پرستاری

05/09/97

فرهنگی، سیاسی، مذهبی، هنری، اجتماعی و ...

 

مشخصات تشکل‌های دانشجویی معاونت فرهنگی- دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین سال 98

ردیف

نام تشکل

دبیر تشکل

رشته تحصیلی

تاریخ انتصاب

زمینه فعالیت

1

حوزه بسیج دانشجویی شهید آوینی

حسین پاداش

پزشکی

05/09/97

فرهنگی، سیاسی، مذهبی، هنری، اجتماعی و ...

2

حوزه بسیج دانشجویی شهیدسیاهکالی‌مرادی

عطیه معین الدین

پرستاری

05/09/97

فرهنگی، سیاسی، مذهبی، هنری، اجتماعی و ...


مشخصات کانون‌های دانشجویی معاونت فرهنگی- دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
سال 98

ردیف

نام کانون

دبیر کانون

رشته تحصیلی

تاریخ انتخابات

انتخاب دبیر

زمینه فعالیت

1

هلال احمر

سهیلا بختیاری

ب. عمومی

15/12/97

15/12/97

بشر دوستانه و امدادی، فرهنگی و اجتماعی

2

محیط زیست(نبض سبز)

متینه شافعی

اتاق عمل

29/02/98

31/02/98

محیط زیست و حمایت و حفاظت از آن

3

میراث فرهنگی و گردشگری

محمدامین سوری

اتاق عمل

12/03/98

12/08/98

آشنایی و معرفی میراث فرهنگی و جاذبه‌های گردشگری ایران

4

موسیقی(عارف)

بردیا خدابخشیان

پزشکی

11/08/98

11/08/98

ترویج موسیقی فاخر ایرانیمشخصات کانون‌های دانشجویی دفتر نهاد نمایندگی رهبری دانشگاه علوم پزشکی قزوین
سال 98

ردیف

نام کانون

دبیر کانون

رشته تحصیلی

تاریخ انتصاب

زمینه فعالیت

1

هیئت شهدای گمنام

محمد احمدی

پزشکی

04/03/97

تعظیم شعائر دینی و پاسداشت مناسبت‌های مذهبی

2

خیریه الست

فاطمه بایره

دندانپزشکی

13/09/97

فرهنگی و خیریه

3

منتظران جوان

سمیه امینی

مدیریت

01/07/98

مهدویت

 


گروه دورانV6.0.9.0