مدیریت دانشجویی

    • تأمین خوابگاه ، تعمیر ،  تجهیز و بهینه سازی آنها جهت اسکان دانشجویان غیر بومی -  فراهم نمودن غذای دانشجویان و نظارت بر کیفیت آن -  تأمین سرویس رفت و آمد – اعطای وامهای دانشجویی از جمله فعالیتهایی است که زیر نظر مدیریت دانشجویی معاونت و توسط واحدهای امور خوابگاهها – امور رفاهی – واحد تغذیه و سلف به دانشجویان ارائه می شود .

    مدیریت تعالی فرهنگی

    • مدیریت تعالی فرهنگی شامل سه اداره امور فرهنگی ، فوق برنامه و قرآن عترت در راستای حفظ و اشاعه ارزش­های اسلامی ملی فعالیت­های متنوعی را برنامه ریزی و اجرا می­نماید . فعالیت­های دانشجویی و رابطین فرهنگی در محیط­های خوابگاهی ، بیمارستانی و مجتمع پردیس ساماندهی می­شود . این فعالیت­ها شامل اردوها ، نشریات دانشجویی کلاس­ها و کارگاه­های مذهبی فرهنگی و فوق برنامه همایش­ها ، نمایشگاه­ها ، و فضا سازی محیطی ، مسابقات ، جشنواره­های فرهنگی هنری ، کرسی­های آزاد اندیشی ، انجام پژوهش­های فرهنگی ، فعالیت­های سایبری و ... را شامل می­شود .

    6.0.20.0
    گروه دورانV6.0.20.0