• ساعت : ۵:۱۰:۳۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ 
  • کد خبر : ۵۳۲۲
دانشجويان روزانه و دستياران
اطلاعیه وام ضروری نیمسال اول 1400

دریافت فرم تعهد محضری

 

اطلاعيه وام ضروری

( دانشجويان روزانه و دستياران )

((مشمول دانشجویان شهریه پرداز نمی باشد))

متقاضيان وام مذكور برای ثبت نام  در موعد مقرر به سایت portal.srd.ir مراجعه نمایند چنانچه  مشمول دریافت وام ضروری دو برابرمی باشند پس از مطالعه شرایط مدارک مورد نظر را ارائه نمایند.

شروع ثبت نام 12/7/1400 تا 17/7/1400

توجه :

1- متقاضياني كه تا كنون جهت تكميل مدارك اوليه ثبت نام  به اداره رفاه معاونت دانشجويي ، فرهنگي مراجعه ننموده اند در صورت تقاضاي وام مي بايست در مهلت مقرر نسبت به تكميل و تحويل مدارک به اداره رفاه اقدام نمايند.  (انجام تعهدنامه محضري در يكي از دفاتر اسناد رسمي طبق نمونه پيـوست ( تصويرحكـم كارگزيني و يا پروانه كسب و يا حكـم بازنشستگي ضميمه گردد )شماره حساب بانك تجارت الزامی است.

2- با توجه به مصوبه هیات امناء صندوق رفاه دانشجویان به کلیه وامها کارمزد (درحال حاضر 4% ) تعلق می گیرد.

3- با توجه به اينكه پرداخـت وامهـا منوط به تحقق منابع اعتباري صندوق رفاه وزارت بهداشت مي باشد اين معاونت به هيچ وجه مسئوليتي در قبال تاخير و يا عدم پرداخت وام نخواهد داشت .

4- نمـونه فرم تعـهدنامه محضري در سـايت معاونت دانشجـويي ، فرهنگي دانشگاه موجود مي باشد .

5- جهت درخواست وام ضروری دانشجویانی که حداقل یک نیمسال از تحصیل آنان گذشته باشد میتوانند ثبت نام نمایند.به مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته ،کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای 000/000/15ریال و مقاطع تخصص و phd 000/000/30 میلیون ریال تعلق می گیرد.

6- حداکثر تعداد دریافت وام ضروری درطول تحصیل درصورت تامین منابع اعتباری به شرح ذیل میباشد: مقاطع کاردانی کارشناسی ناپیوسته کارشناسی ارشد حداکثر یک نوبت کارشناسی پیوسته ،تخصص و phd دو نوبت و دکترای حرفه ای سه نوبت می باشد.

7- به دانشجویان واجد شرایط ذیل علاوه بر وام ضروری عادی تا دوبرابر مبلغ پایه با رعایت فاصله یک نیمسال از شروع تحصیل وام ضروری پرداخت می گردد. تفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادی) المپیادهای ورزشی کشور،المپیادهای فرهنگی دانشگاه های کشور،مسابقات ورزشی بین المللی و جهانی دانشجویی، مسابقات قرآنی بین المللی یا دانشگاه های کشور،المپیادهای پژوهشی دانشگاه های کشور،نفرات اول تا سوم امتحانات جامع علوم پایه و کارورزی ، دانشجویان حادثه دیده در بلایای طبیعی سوانح و تصادفات ،دانشجویان مبتلا به بیماری خاص و پرهزینه .

8- به دانشجویانی که عازم سفر عمره مفرده و عتبات عالیات می باشند یک نوبت وام ضروری به میزان 000/000/15 ریال برای همه مقاطع تحصیلی پرداخت می گردد.  

                                                         اداره رفاه معاونت دانشجويي ، فرهنگي دانشگاه

                                                                                               10/7/1400

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.9.0