• ساعت : ۸:۵۰:۴۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ 
  • کد خبر : ۵۲۲۷
دانشجويان روزانه
اطلاعیه وام تحصیلی نیمسال اول 1400

دریافت فرم تعهد محضری

 

مشمول دانشجویان شهریه پرداز نمی‌باشد

 

متقاضيان وام مذكور  به آدرس :portal.srd.ir مراجعه وثبت نام نمایند .

مهلت ثبت نام وام تحصیلی ازتاریخ 10/7/1400 تا 16/7/1400 میباشد.

توجه :

1- متقاضياني كه تا كنون جهت تكميل مدارك اوليه ثبت نام  به اداره رفاه معاونت دانشجويي ، فرهنگي مراجعه نکردهاند در صورت تقاضاي وام مي‌بايست در مهلت مقرر نسبت به تكميل و تحويل مدارک به اداره رفاه اقدام نمايند.  (انجام تعهدنامه محضري در يكي از دفاتر اسناد رسمي طبق نمونه پيـوست ( تصويرحكـم كارگزيني و يا پروانه كسب و يا حكـم بازنشستگي ضميمه گردد ) و تكميـل مـدارك (( تصوير صفحه اول و دوم شناسنامه دانشجو ،تصویر صفحه اول و دوم  شناسنامه همسرو کارت ملی همسر برای دانشجویان متاهل )) ، كپي كارت ملي ، يك قطعه عكس دانشجو وشماره حساب بانك تجارت  ) الزامی است.

2- با توجه به مصوبه هیات امناء صندوق رفاه دانشجویان به کلیه وامها کارمزد (درحال حاضر 4% ) تعلق می گیرد.

3- بـا توجه بـه اينكه پرداخـت وامهـا منـوط به تحقق منـابع اعتباري صندوق رفاه وزارت بهداشـت مي باشد اين معاونت به هيچ وجه مسئوليتي در قبال تاخير و يا عدم پرداخت وام نخواهد داشت .

4- نمـونه فرم تعـهدنامه محضري در سـايت معاونت دانشجـويي ، فرهنگي دانشگاه بارگزاری شده است .

توضیح : جهت دریافت وام ثبت نام درپرتال تسهیلات در مهلت مقرر الزامی می باشد. ضمنا دانشجویان در صورت ثبت نام تا قبل از واریز وام به حساب آنان (در صورت دارا بودن شرایط )  نمی‌توانند با معاونت دانشجویی ، فرهنگی تسویه حساب نمایند.

اداره رفاه معاونت دانشجويي ، فرهنگي دانشگاه 7/7/1400

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.9.0