• ساعت : ۱۰:۱۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ 
  • کد خبر : ۲۰۷۳۴
قابل توجه متقاضیان خوابگاه (بهمن ماه 1401)

دانشجویانی که در سامانه ثبت نام اولیه، خوابگاه آنها مشخص گردیده می توانند از 1401/11/15 به خوابگاه های خود مراجعه نمایند.

در غیر این صورت روز یکشنبه 1401/11/16 به اداره امور خوابگاه ها مراجعه نمایند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0