• ساعت : ۶:۳۶:۱۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ 
  • کد خبر : ۱۹۹۴
برگزاری آزمون آشنایی با قوانین و مقررات حاكمیتی در حوزه امر به معروف و نهی از منكردر تاریخ 99/12/26

با سلام و احترام

     با عنایت به اینکه مقرر است، آزمون دوره غیرحضوری " آشنایی با قوانین و مقررات حاکمیتی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر "  به میزان 8 ساعت به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه آموزش کارکنان جهت کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه مطابق برنامه زمانی ذیل برگزار گردد. خواهشمند است دستور فرمایید، مراتب به اطلاع کلیه مدیران و کارکنان آن واحد رسانده شود. فایل منابع آموزشی به پیوست می باشد.

زمان برگزاری:      سه شنبه تاریخ 26/12/99

ساعت شروع آزمون:     راس ساعت 11

 

منابع:    دستورالعمل اجرایی قانون حمایت    ***   قانون حمایت از آمرا ن به معروف

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.9.0