• ساعت : ۶:۵۷:۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ 
  • کد خبر : ۱۹۹۸
گزارش جلسه معارفه و كارگاه مساله یابی مشاركتی با دانشجویان ورودی 98 رشته هوشبری
با توجه به ضرورت تعامل با دانشجویان ورودی جدید و آشنا نمودن آن ها با حوزه مدیریت فرهنگی و نیز ایجاد فضای اعتماد و مفاهمه بین دانشجویان و کارکنان حوزه فرهنگی و نیز برگزاری کارگاه مساله یابی مشارکتی؛ جلسه ای در تاریخ 20 مهر ماه 1398 در کتابخانه فرهنگی با دانشجویان رشته هوشبری تشکیل گردید.
 

تاریخ:20 مهر ماه 1398

مکان:کتابخانه فرهنگی-مصلی نور

برگزار کننده: حوزه مدیریت فرهنگی بیدا میرحسینی

با توجه به ضرورت تعامل با دانشجویان ورودی جدید و آشنا نمودن آن ها با حوزه مدیریت فرهنگی و نیز ایجاد فضای اعتماد و مفاهمه بین دانشجویان و کارکنان حوزه فرهنگی و نیز برگزاری کارگاه مساله یابی مشارکتی؛ جلسه ای در تاریخ 20 مهر ماه 1398 در کتابخانه فرهنگی با دانشجویان رشته هوشبری تشکیل گردید.

در ابتدای برنامه ضمن خوشآمدگویی به دانشجویان، معارفه ای در خصوص معاونت دانشجویی فرهنگی و واحدهای تحت پوشش آن توسط بیدا میرحسینی بعمل آمد و سپس مهدی تبارک از کارشناسان حوزه فرهنگی شمایی کلی از فضای دانشگاه برای دانشجویان ترسیم و به معرفی برخی فعالیت های حوزه مدیریت فرهنگی پرداختند و سپس مجددا خانم میرحسینی ضمن ارایه توضیحاتی جهت دانشجویان از آنان بعنوان انسان دانشگاهی یاد کردند که منش و سلوک رفتاری ویژه خود را باید دارا باشند و بعنوان فردی حساس و مسوولیت پذیر در دانشگاه و جامعه حضور داشته باشند. در ادامه دانشجویان آقا جهت شرکت در کارگاه آقایان در نوبت بعدی؛ جلسه را ترک نموده و کارگاه با دانشجویان دختر ادامه پیدا نمود.

کارگاه با هدف دعوت دانشجویان به امر گفت و گو و تشویق آنان به ایجاد تعامل بیشتر و عمیق تر با افراد خانواده و نیز بهره گرفتن از مهارت های گفت و گو و کاربست آن در تعاملات مختلف بویژه در فضای دانشگاهی ادامه یافت. در قسمت اول کارگاه با تعیین ویژگی های خانواده سالم از نگاه دانشجویان و وزن دهی به آن ها و تقسیم بندی دانشجویان شروع و با ذکر 5 عامل و مانع در شکل گیری یک خانواده مطلوب و وزن دهی مجدد ادامه یافت و موارد توسط خانم میرحسینی دسته بندی و 10 عامل در این خصوص؛ مطرح گردید. کارگاه با پذیرایی و انجام یک بازی آموزشی با استفاده از کاغذ، ماژیک و پاستیل ادامه یافت و مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت. مرحله آخر به گروه بندی صورت گرفته بر اساس دغدغه مندی دانشجویان با توجه مسایل محوری جمع بندی شده توسط مدرس، منجر گردید و دانشجویان پس از تقسیم به گروه های سه نفره بر اساس موضوع انتخابی، با راهنمایی مدرس و با استفاده از وسایلی که در اختیارشان قرار گرفت، ضمن گفت و گو و تعامل با یکدیگر، هر گروه درخت مشکلات را ترسیم و پس از آن به پرزنت آن ها پرداختند.

در آخر ضمن جمع بندی کار توسط مدرس، از آنان درخواست گردید که مشارکت و همدلی در فضای خانواده و سراهای دانشجویی را در راس وظایف خود قرار داده و بعنوان یک کنشگر مسوول و انسان دانشگاهی، سعی نمایند که تمامی ویژگی های رفتاری و شخصیتی آنان، نماد یک دانشجوی مسوول و مشارکت جو باشد و در عرصه های مختلف آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و ... تمام تلاش خود را در راستای تقویت و رشد و تعالی خود و دیگر دانشجویان به کار بندند و تلاش نمایند که در زمان دانش آموختگی فردی توانمند و چند بعدی و کارآمد باشند. در پایان مقرر شد که این ارتباط مستمر و مداوم باشد و دانشجویان بعنوان خانه امن به حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی بنگرند و در راستای تعامل ارزنده با این حوزه تلاش نمایند.

جلسه و کارگاه مورد نظر در ساعت 5:30 اتمام یافت.امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.9.0