• ساعت : ۱۱:۴۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ 
  • کد خبر : ۱۶۹۵۶
بازدید از بیمارستان ولایت با حضور بازرسان ویژه قانون انطباق
در راستای اجرای قانون انطباق امور فنی و اداری موسسات پزشکی با موازین شرع در دانشگاه وبه منظور افزایش رضایتمندی مراجعین، بیماران وارائه دهندگان خدمت تیم بازرسی دانشگاه با حضور معاون درمان، معاون دانشجویی فرهنگی ، مدیر اداره بازرسی ، مدیر امور فرهنگی دانشگاه و نماینده محترم مشاور امور بانوان دانشگاه در تاریخ 29/5/1401 از بیمارستان ولایت بازدید نمودند

به منظور هماهنگی های بیشتر قبل از بازدید میدانی طبق چک لیست  قانون انطباق با حضور بازرسان و عوامل اجرایی بیمارستان در دفتر رییس بیمارستان جلسه ای با هدف بررسی نقاط قوت و ضعف  در اجرای قانون انطباق امور فنی و اداری موسسات پزشکی با موازین شرع از ساعت 9:30الی 1:30 برگزار شد

معاون دانشجویی و فرهنگی آقای دکتر شیخی در این بازدید فرمودند ضروریست که دوره آشنایی برای اجرای قانون انطباق برای کلیه پرسنل بیمارستان برگزار گردد تا نسبت به برخی مسائل مربوطه سطح آگاهی کارکنان افزایش یابدهمچنین ایشان گفتند باید تدابیر اتخاذ شود تا بتوان جهت رضایتمندی  بیماران از نیروی های همگن در تمامی بخش ها و ساعات  استفاده شود

معاون درمان آقای کشاورز در این جلسه گفتند کلیه کارکنان بیمارستان ملزم به رعایت پوشش کامل اسلامی می باشند وپوشش مراجعین و بیماران مرد و زن در کلیه قسمتها باید مطابق ضوابط پوشش بوده و انجام این امور با نصب پوستر های مناسب در قسمت های مختلف مورد تاکید قرار گیرد همچنین ایشان فرمودند رفتار و برخورد کلیه کارکنان بیمارستان با یکدیگر ، بیماران و مراجعان باید براساس اخلاق حسنه، احترام به کرامت انسانی ، رعایت موازین اسلامی و اصل رضایتمندی باشد

شایان ذکر است مقرر شد با هدف آگاه سازی بیماران ، مراجعین و کارکنان دستورالعمل قانون انطباق امور فنی و اداری موسسات پزشکی با موازین شرع در دانشگاه در قالب پمفلت از سوی دبیرخانه به بیمارستان و در معرض دید قرار گیرد

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0