• ساعت : ۰۸:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ 
بازدید جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی قزوین از مجموعه انستیتوپاستور ایران برگزار شد
به همت انجمن علمی پزشکی و انجمن علمی بیوتکنولوژی پزشکی، بازدید جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین از مجموعه انستیتوپاستور ایران برگزار شد.

به گزارش مفدا قزوین، به همت انجمن علمی پزشکی و انجمن علمی بیوتکنولوژی پزشکی؛ بازدید ۲۵ نفر از دانشجویان ، دبیران انجمن علمی‌پزشکی و بیوتکنولوژی و شورای مرکزی انجمن مدیر انجمن های علمی دانشگاه و مسئول انجمن های علمی وزارت خانه حضور دانشگاه علوم پزشکی قزوین از مجموعه انستیتوپاستور ایران، چهارشنبه ۳۰ آذر برگزار شد.

در این برنامه بازدید از بخش های مختلف مجموعه شامل بخش میکروب شناسی ، بخش هاری ،بخش بیوتکنولوژی و موزه انستیتو پاستور و... انجام شد و دانشجویان با تاریخچه انستیتوپاستور، شرح فعالیت ها ، و ابزار ها و وسایل تشخیصی و همچنین نحوه فعالیت و همکاری در انستیتوپاستورآشنا شدند.

شایان ذکر است؛ در پایان بازدید با صرف ناهار در مجموعه انستیتو پاستور به پایان رسید و هدایایی به عنوان یاد بود از مجموعه به دانشجویان اهدا گردید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0