• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ 
بازدید تیم ارزیابی طرح انطباق معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشكی قزوین از مركز آموزشی -درمانی بوعلی
باهدف بررسی نحوه اجرای دستورالعمل ها، تیم ارزیابی طرح انطباق معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از مرکز آموزشی- درمانی بوعلی بازدید کردند.

به گزارش مفدا قزوین، باهدف بررسی نحوه اجرای دستورالعمل ها، تیم ارزیابی طرح انطباق معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دوشنبه ۶ تیر، ضمن برگزاری جلسه با رییس مرکز آموزشی- درمانی بوعلی از بخش های مختلف این مرکز بازدید کردند.

در ابتدای این جلسه دکتر محمدرضا شیخی معاون فرهنگی دانشجویی، پس از معرفی ارزیابان به ارائه توضیحاتی در خصوص نحوه انجام ارزیابی پرداخت.

در ادامه دکتر حاجی آبادی مدیر مرکز آموزشی- درمانی بوعلی ضمن قدردانی از حضور تیم ارزیابی طرح انطباق در این مرکز آموزشی، به ارائه گزارشی در خصوص اقدامات انجام شده در سال گذشته و سال جاری پرداخت.

اعضای تیم ارزیابی انطباق به همراه مسئولین مرکز آموزشی و درمانی بوعلی ضمن بازدید از بخش ها و واحدهای مختلف این مجموعه، سوالاتی از کارکنان، بیماران، همراهان و دانشجویان در خصوص طرح انطباق مطرح نمودند.

در پایان این بازدید کارشناسان ارزیابی ضمن قدردانی از تلاش های مسئولین مرکز در این حوزه، اجرای دستورالعمل طرح انطباق را عاملی برای تسریع در خدمت رسانی به مردم دانسته که باعث افزایش رضایت عمومی نیز خواهد شد.

امتیاز :  ۲.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0