• ساعت : ۷:۴۸:۳۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ 
  • کد خبر : ۸۸۴۹
جلسه نظارت بر فعالیت انجمن های علمی دانشگاه علوم پزشكی قزوین
جلسه نظارت بر فعالیت انجمن های علمیدانشگاه علوم پزشکی قزوین با حضور دکتر محمدرضاشیخی معاون فرهنگی دانشجویی، سید مهدی سیدصادقی مدیر فرهنگی و سایر اعضا سه شنبه ۳۰آذر در سالن جلسات دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

تصاویر بیشتر

به منظور هم اندیشی و تبادل نظر در خصوص فعال‌تر نمودن انجمن‌های علمی دانشگاه و نیز چگونگی برگزاری همایش فصل نو فصل نشاط علمی جلسه شورای نظارت بر انجمن‌های علمی دانشگاه با حضور معاون محترم دانشجویی فرهنگی و جمعی از مدیران و اعضای هیات علمی و دو تن از دبیران منتخب در تاریخ سی آذر ماه برگزار گردید. در ابتدای برنامه پس از قرائت قرآن و سرود ملی، معاون محترم دانشجویی فرهنگی در ارتباط با حوزه فعالیت انجمن‌های علمی و نیز دعوت اساتید و مراکز داخل دانشگاه جهت پاسخگویی و هدایت دانشجویان به سمت پاسخگویی به نیازهای جامعه و فعالتر نمودن انجمن‌های علمی صحبت نمودند و در این رابطه در مورد همایش فصل نو فصل نشاط علمی و ضرورت ارتقای سطح این همایش و ورود جدی حاضران مواردی را ایراد نمودند. در ادامه آقای سید صادقی مدیر فرهنگی عرصه انجمن‌های علمی را عرصه یادگیری و رشد دانشجویان عنوان کردند و لزوم همراهی و راهنمایی دانشجویان را از اعضای محترم هیات علمی و مدیران مرتبط حاضر، در خواست نمودند. با توجه به لزوم شنیده شدن صدای دبیران منتخب توسط دیگر دبیران، قبل از آغاز به صحبت دیگر حاضران، از آقای جودکی دبیر انجمن علمی بهداشت عمومی و خانم ابراهیمی دبیر انجمن ارزیابی فناوری سلامت خواسته شد که موارد مورد نظر خود را بیان نمایند. که در این رابطه این دو دانشجو خواستار تسهیل در روند حمایت‌های سیستم اداری و چالاکی بیشتر را مطرح کردند و در عین حال تمایل دانشجویان را به فعالیت‌های اجتماع محور و پاسخگویی اجتماعی مطرح نمودند.

جلسه با بیان پیشنهادات و نقطه نظرات حاضرین ادامه یافت و خانم دکتر میرحسینی مسوول انجمنهای علمی دانشگاه، آقای دکتر محمودی رییس دانشکده بهداشت و پیراپزشکی، خانم ساوه معاون فرهنگی دانشکده بهداشت و پیراپزشکی، خانم دکتر رفیعی معاون آموزشی دانشکده بهداشت، آقای دکتر اکبری معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی، آقای دکتر غیبی عضو هیات علمی، خانم دکتر ظفری سرپرست دفتر مالکیت فکری، خانم دکتر حاجی علیلو سرپرست کمیته تحقیقات؛ به بیان نکاتی در خصوص انجمن‌های علمی و بسترهای فعالیت آنان و نیز پیشنهادات در خصوص تبدیل همایش فصل نو فصل نشاط علمی در دانشگاه به یک رخداد هر ساله با ویژگی علمی فرهنگی؛ اشاره نمودند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0