• ساعت : ۰:۱۸:۵۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ 
  • کد خبر : ۵۸۵۱
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین:
انجمن‌های علمی نقش بسیار موثری در جامعه و نظام سلامت دارند
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در جلسه هم اندیشی با انجمن علمی پرستاری اظهار داشت: انجمن‌های علمی نقش بسیار موثری در جامعه و نظام سلامت دارند.

جلسه انجمن های علمی

به گزارش مفدا قزوین، دکتر محمدرضا معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در جلسه هم اندیشی با اعضای شورای مرکزی انجمن های علمی پرستاری که یکشنبه ۲۵ مهر در کتابخانه فرهنگی برگزار شد با اعلام این مطلب گفت: با توجه به نقش مهم انجمن های علمی در دانشگاه هرگونه مساعدت لازم برای گسترش و بهبود فعالیت آن ها انجام می‌شود.

در ادامه جلسه، کارشناس مسئول انجمن های علمی در رابطه با نقش مهم انجمن‌های علمی و پرورش استعداد دانشجویان در زمینه های مختلف به ارائه نکاتی پرداخت.

دکتر میرحسینی همچنین در رابطه با جنبه های مختلف فعالیت­‌های انجمن های علمی و نقش تاثیرگذار آن ها به خصوص انجمن علمی رشته پرستاری به علت ماهیت رشته پرستاری که ارتباط نزدیک با بیمار و مراقبت وآموزش به بیمار دارد، در بحث بهداشت و آموزش پیشگیری در جامعه، تشکیل کمپین ها و تشکل ها، کاهش آسیب های اجتماعی توانمندسازی جامعه توضیحاتی را بیان کرد.

شایان ذکر است؛ در این جلسه مقرر شد انجمن علمی پرستاری برای معرفی در کلاس های دانشگاه حضور پیدا کرده و جلسات ماهیانه سرپرست و اعضای انجمن علمی پرستاری با کارشناس مسئول انجمن های  برای ارائه گزارش فعالیت ها و برنامه ریزی لازم برگزار شود.

گفتنی است در همچنین سید مهدی سید صادقی مدیر فرهنگی و دکتر مرادی معاون فرهنگی دانشکده پرستاری و مامایی نیز حضور داشتند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.9.0