• ساعت : ۸:۹:۳۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ 
  • کد خبر : ۱۴۵۵۶
بازدید رییس دانشگاه علوم پزشكی قزوین از نمایشگاه آثار هنری دانشجویان و كارمندان
دکتر دیدبان رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین به همراه حجت الاسلام حیدری مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، دکتر محمدرضا شیخی معاون فرهنگی دانشجویی، دکتر سمیعی راد معاون آموزشی و سید مهدی سید صادقی مدیر فرهنگی، دوشنبه ۱۹ اردیبهشت از نمایشگاه آثار هنری دانشجویان و کارمندان بازدید کردند.
بازدید رییسدانشگاه علوم پزشکی قزوین از نمایشگاه آثار هنری دانشجویان و کارمندان بازدید رییسدانشگاه علوم پزشکی قزوین از نمایشگاه آثار هنری دانشجویان و کارمندان بازدید رییسدانشگاه علوم پزشکی قزوین از نمایشگاه آثار هنری دانشجویان و کارمندان بازدید رییسدانشگاه علوم پزشکی قزوین از نمایشگاه آثار هنری دانشجویان و کارمندان بازدید رییسدانشگاه علوم پزشکی قزوین از نمایشگاه آثار هنری دانشجویان و کارمندان بازدید رییسدانشگاه علوم پزشکی قزوین از نمایشگاه آثار هنری دانشجویان و کارمندان بازدید رییسدانشگاه علوم پزشکی قزوین از نمایشگاه آثار هنری دانشجویان و کارمندان بازدید رییسدانشگاه علوم پزشکی قزوین از نمایشگاه آثار هنری دانشجویان و کارمندان بازدید رییسدانشگاه علوم پزشکی قزوین از نمایشگاه آثار هنری دانشجویان و کارمندان بازدید رییسدانشگاه علوم پزشکی قزوین از نمایشگاه آثار هنری دانشجویان و کارمندان بازدید رییسدانشگاه علوم پزشکی قزوین از نمایشگاه آثار هنری دانشجویان و کارمندان بازدید رییسدانشگاه علوم پزشکی قزوین از نمایشگاه آثار هنری دانشجویان و کارمندان بازدید رییسدانشگاه علوم پزشکی قزوین از نمایشگاه آثار هنری دانشجویان و کارمندان بازدید رییسدانشگاه علوم پزشکی قزوین از نمایشگاه آثار هنری دانشجویان و کارمندان
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0