• ساعت : ۱۰:۳:۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ 
  • کد خبر : ۱۴۴۳۲
برگزاری نمایشگاه آثار هنری دانشجویان و كاركنان در دانشگاه علوم پزشكی قزوین
به همت مدیریت تعالی نمایشگاه آثارهنری با آثاری از دانشجویان و کارکنان از شنبه ۱۷ اردیبهشت در خانه فرهنگ دانشگاه علوم پزشکی قزوین برپا شد و بازدید از این نمایشگاه هنری تا ۲۰ اردیبهشت ادامه دارد.
نمایشگاه آثار هنری نمایشگاه آثار هنری نمایشگاه آثار هنری نمایشگاه آثار هنری نمایشگاه آثار هنری نمایشگاه آثار هنری نمایشگاه آثار هنری نمایشگاه آثار هنری نمایشگاه آثار هنری نمایشگاه آثار هنری نمایشگاه آثار هنری نمایشگاه آثار هنری نمایشگاه آثار هنری نمایشگاه آثار هنری نمایشگاه آثار هنری نمایشگاه آثار هنری نمایشگاه آثار هنری نمایشگاه آثار هنری نمایشگاه آثار هنری نمایشگاه آثار هنری نمایشگاه آثار هنری نمایشگاه آثار هنری نمایشگاه آثار هنری نمایشگاه آثار هنری نمایشگاه آثار هنری نمایشگاه آثار هنری نمایشگاه آثار هنری نمایشگاه آثار هنری نمایشگاه آثار هنری نمایشگاه آثار هنری نمایشگاه آثار هنری نمایشگاه آثار هنری نمایشگاه آثار هنری
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0