• ساعت : ۱۳:۰:۳۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ 
  • کد خبر : ۱۴۰۷۶
برگزاری ضیافت افطاری و جشن میلاد امام حسن مجتبی (ع) برای دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشكی قزوین

به همت معاونت فرهنگی دانشجویی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، کانون دانشجویی منتظران جوان و کانون دانشجویی قلم ضیافت افطاری و جشن ولادت امام حسن مجتبی (ع) همراه با مولودی خوانی و اجرای مسابقات فرهنگی و ورزشی متنوع با حضور دکتر محمدرضا شیخی معاون فرهنگی دانشجویی، حجت الاسلام حیدری مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، حجت الاسلام عسگری غنچه مدیر گروه معارف اسلامی و جمعی ازدانشجویان دختر، یکشنبه ۲۸ فروردین در مصلای نور دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.

برگزاری ضیافت افطاری برای دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزاری ضیافت افطاری برای دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزاری ضیافت افطاری برای دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزاری ضیافت افطاری برای دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزاری ضیافت افطاری برای دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزاری ضیافت افطاری برای دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزاری ضیافت افطاری برای دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزاری ضیافت افطاری برای دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزاری ضیافت افطاری برای دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزاری ضیافت افطاری برای دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزاری ضیافت افطاری برای دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزاری ضیافت افطاری برای دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزاری ضیافت افطاری برای دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزاری ضیافت افطاری برای دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزاری ضیافت افطاری برای دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزاری ضیافت افطاری برای دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزاری ضیافت افطاری برای دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزاری ضیافت افطاری برای دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزاری ضیافت افطاری برای دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزاری ضیافت افطاری برای دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزاری ضیافت افطاری برای دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزاری ضیافت افطاری برای دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزاری ضیافت افطاری برای دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزاری ضیافت افطاری برای دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزاری ضیافت افطاری برای دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزاری ضیافت افطاری برای دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزاری ضیافت افطاری برای دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزاری ضیافت افطاری برای دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزاری ضیافت افطاری برای دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزاری ضیافت افطاری برای دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزاری ضیافت افطاری برای دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزاری ضیافت افطاری برای دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزاری ضیافت افطاری برای دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزاری ضیافت افطاری برای دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزاری ضیافت افطاری برای دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزاری ضیافت افطاری برای دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزاری ضیافت افطاری برای دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزاری ضیافت افطاری برای دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزاری ضیافت افطاری برای دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزاری ضیافت افطاری برای دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی قزوین
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0