• ساعت : ۱۰:۴۸:۲۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ 
  • کد خبر : ۱۳۵۴۳
بازدید دكتر دیدبان سرپرست دانشگاه به همراه دكتر شیخی معاون فرهنگی دانشجویی از خوابگاه های دانشجویی

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0