اخبار

تيم كوهنوردي بانوان كارمند
تيم كوهنوردي بانوان كارمند در مورخه 9/2/92 به مناسبت ولادت با سعادت حضرت فاطمه(ع) به قله شجاع الدين صعود كردنند. در اين برنامه كه با هماهنگي تربيت بدني دانشگاه ومربيگري اقاي شيخي انجام گرفت بانوان بعد از 3ساعت پياده رويي به بالاي قله رسيدند اعضاي تيم خانمها زهرا كاظمي فاطمه خليلي فاطمه سلطان آبادي بيدا مير حسيني فاطمه افشار شهربانو ميرابي فاطمه طالبي مريم خويني ها