معرفی اداره تغذیه

اداره تغذیه تأمین غذای سالم و بهداشتی و مطابق با نیازهای تغذیه ای دانشجویان را بر عهده دارد.  در این راستا طبخ و  توزیع ناهار در سلف سرویس دانشگاه و توزیع شام و صبحانه ( به همراه شام) در خوابگاههای دانشجویی  با نظارت این اداره انجام میگیرد.      

 

 مهمترین وظایف اداره تغذیه

 

نظارت بر کمیت و کیفیت مواد اولیه و غذای طبخ شده از ابتدای ورود مواد اولیه   تا خاتمه توزیع تنظیم برنامه غذایی بر اساس کالری مورد نیاز و گروههای مختلف مواد غذایی ،تنوع غذایی،غذاهای بومی، و  در نظر گرفتن ذائقه دانشجویان نظارت بر امور بهداشتی انبارها ، سردخانه ها ، آشپزخانه  ، سالن ها ی غذاخوری انجام خدمات مربوط به رزرو غذا ، شامل  صدور کارت تغذیه ،کنترل اعتبار   کارتهای تغذیه ، فروش ژتون آزاد و ...نظارت بر بوفه دانشجویی، فضای سلف سرویس دانشجویی سلف سرویس دانشگاه با زیر بنای 1800 متر مربع در سال 1376  در محل پردیس دانشگاه افتتاح گردید و  دارای آشپزخانه ، سالن غذا خوری خواهران ، سالن غذا خوری برادران  ، سالن غذا خوری اساتید و بوفه دانشــجویی می باشد. ظرفیت هر یک از سالنهای غذاخوری دانشجویی در حال حاضر 170 نفر می باشد.

 

سمت شغلی کارکنان واحد

 

محمودقاسمی یکتا  رئیس اداره تغذیه

 شادی همقلم        کارشناس تغذیه

 عبداله لطفی        اپراتور تغذیه