برنامه کوهنوردی

برنامه3 ماهه پاییز 1398 ((کوهپیمایی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی))

ردیف

تاریخ

منطقه

زمان حرکت

خواهر برادر

1

12/7/98

دهکده زرشک به سمت دریابک

6:30

خواهران

2

19/7/98

مسیر کهنه باغستان

6:30

برادران

3

26/7/98

راهدارخانه به سمت مزرعه

6:30

خواهران

4

3/8/98

کافر میدان

6:30

برادران

5

10/8/98

شجاع الدین جبهه غرب

6:30

خواهران

6

17/8/98

سلطان ویس جبهه شرق

6:30

برادران

7

24/8/98

مارال

6:30

خواهران

8

1/9/98

شجاع الدین جبهه شرق

6:30

برادران

9

8/9/98

سلطان ویس جبهه جنوب

6:30

خواهران

10

15/9/98

آبشار دومانچال

6:30

برادران

11

22/9/98

ورس به امامزاده اسحاق

6:30

خواهران

12

29/9/98

بریال

6:30

برادران

13

دریاچه اوان

6:30

خواهران
از کلیه دانشجویان علاقه مند برای شرکت در برنامه های فوق دعوت میشود جهت ثبت نام از شنبه تا سه شنبه هر هفته شخصا به دفتر تربیت بدنی مراجعه فرمایند .  
                                                                                                 اداره تربیت بدنی