معرفی اداره تربیت بدنی

اهداف :

ورزش در دانشگاه یعنی کار ، نشاط ،دانش و آگاهی که پیوند آنها باعث برخورداری از جامعه ای خلاق ،پویا ، سالم و استوار می گردد.اداره تربیت بدنی دانشگاه کلیه فعالیتها و برنامه های خویش را با اعتقاد به اینکه ورزش و تربیت بدنی می تواند به عنوان وسیله ای در جهت نیل به ارزش های معنوی و حفظ ارزش های اسلامی و حاکمیت اخلاق و نشاط بر روابط دانشجویان و کارکنان و ایجاد تعادل و توازن بین فعالیت های ورزشی و تحصیلی و کار و تلاش ایشان باشد به مرحله‌ی اجرا می گذارد.

تبصره: کلیه وظایف مسئول تربیت بدنی و کارشناسان زیر نظر معاونت دانشجویی – فرهنگی دانشگاه انجام  می شود    

 بخش خواهران 

                   

نام

رشته ورزشی

 فریبا ولایی 

والیبال

آمنه احمدی

بدمینتون

مجید گروه

فوتسال و فوتبال

شهسواری

ایروبیک

 فرانک عبدالهی

بسکتبال

زهرا مددخانی

تیراندازی

نفیسه نیکویه تنیس روی میز 
عاطفه اکبری پیلاتس

 

بخش برادران

 

 

نام

رشته ورزشی

محمد قائم جهان

بدنسازی

اکبر شالبافان

دو و میدانی

 اکبر خلیلی

والیبال

 محمد علی علویری

تیراندازی

سید موسی میرمیران

تنیس روی میز

مهدی معینی

بسکتبال

 

رابطان ورزشی خوابگاهها:

 

شعیب رفیعی رابط بین تربیت بدنی و خوابگاه شماره 6

 سید رضا موسوی رابط تربیت بدنی خوابگاه خلیج فارس

نسرین ابراهیمی خوابگاه گلستان انقلاب

 زهرا طهمورثی رابط بین اداره تربیت بدنی  خوابگاه بوستان