معرفی اداره تربیت بدنی

اهداف :

ورزش در دانشگاه یعنی کار ، نشاط ،دانش و آگاهی که پیوند آنها باعث برخورداری از جامعه ای خلاق ،پویا ، سالم و استوار می گردد.اداره تربیت بدنی دانشگاه کلیه فعالیتها و برنامه های خویش را با اعتقاد به اینکه ورزش و تربیت بدنی می تواند به عنوان وسیله ای در جهت نیل به ارزش های معنوی و حفظ ارزش های اسلامی و حاکمیت اخلاق و نشاط بر روابط دانشجویان و کارکنان و ایجاد تعادل و توازن بین فعالیت های ورزشی و تحصیلی و کار و تلاش ایشان باشد به مرحله‌ی اجرا می گذارد.

تبصره: کلیه وظایف مسئول تربیت بدنی و کارشناسان زیر نظر معاونت دانشجویی – فرهنگی دانشگاه انجام  می شود    

 بخش خواهران 

                   

نام

رشته ورزشی

 فریبا ولایی 

والیبال

آمنه احمدی

بدمینتون

راضیه مرادی

فوتسال

شهسواری

ایروبیک

 فرانک عبدالهی

بسکتبال

راضیه برخورداری

تیراندازی

نفیسه نیکویه تنیس روی میز 
عاطفه اکبری پیلاتس
معصومه دلجو یوگا
نفیسه نیکویه تیروکمان

 

بخش برادران

 

 

نام

رشته ورزشی

محمد قائم جهان

بدنسازی

حامد آقاحسینی

فوتسال

 محمد علی علویری

تیراندازی

علی احمدی

کوهنوردی

محمدحسین درگاهی والیبال

 

رابطان ورزشی خوابگاهها:

 

شعیب رفیعی رابط بین تربیت بدنی و خوابگاه شماره 6

 سید رضا موسوی رابط تربیت بدنی خوابگاه خلیج فارس

مریم فرهاد پور خوابگاه گلستان انقلاب

 زهرا طهمورثی رابط بین اداره تربیت بدنی  خوابگاه بوستان