معرفی

حضرت علی(علیه السلام):

کسی که طبابت می کند باید تقوای الهی پیشه کند و خیرخواه (نسبت به مردم) و تلاشگر باشد.

 

بی شک اهتمام به حاکمیت بخشیدن احکام و ارزشهای اسلامی؛ توامان رضایت حضرت سبحان و نیز حفظ شأن و منزلت شهروندان عزیز را به همراه خواهد داشت.

دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین با توجه به این مهم و نیز در راستای اجرایی نمودن قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع به شماره 2557/ ق مورخ 24/8/1377 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مصوب هیات وزیران به شماره 28634/ت 23888مورخ 20/6/1380طی سالهای گذشته خصوصا از ابتدای سال 93 با برگزاری جلسات و نشست های متعدد و نیز هماهنگی و همکاری با سایر سازمانهای مرتبط و همچنین پیگیری، پایش و ارزیابی مستمر از کلیه مراکز درمانی خصوصا بیمارستانهای دولتی و غیر دولتی استان؛ کوشید تا گامی مثبت در راستای اجرایی نمودن قانون اشاره شده بردارد.