سوالات متداول اداره مشاوره
برای دانلود سوالات متداول مربوط به واحد مشاوره کلیک نمایید

برای دانلود سوالات متداول مربوط به کار دانشجویی کلیک نمایید


نمونه سوالات 

چه کسی به مشاوره نیاز دارد؟

مشاور کیست؟

چقدر طول می کشد تا از مشاوره نتیجه بگیرم؟

کی میتوانم بفهمم که به نتیجه دلخواه رسیده ام؟

با توجه به مزایایی که مشاوره دارد چرا همه از آن استفاده نمی کنند؟

آیا ممکن است به مشاور یا مشاوره وابسته شوم؟

آیا همراه با مشاوره نیازی به دارو نیز می باشد؟

در مشاوره چه اتفاقی می افتد؟

مشاور به حل چه نوع مشکلاتی کمک می کند؟

آیا مطالبی را که در جلسه مشاوره می گویم، محرمانه می ماند؟

تعیین وقت مشاوره