:.
اطلاعیه
برنامه های ورزشی اداره تربیت بدنی جهت استفاده فرزندان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تابستان1396

دیف

رشته ورزشی

خ-ب

روز

سن

ساعت

مکان

1

فوتبال

برادران

شنبه-دوشنبه-چهارشنبه

7تا15

9:30-8

زمین چمن

2

اسکیت

برادران

شنبه-دوشنبه-چهارشنبه

7تا15

11-9:30

پیست دانشگاه

3

والیبال

برادران

شنبه-دوشنبه-چهارشنبه

8تا15سال

9:30-8

سالن تربیت بدنی

4

بسکتبال

برادران

شنبه-دوشنبه-چهارشنبه

8تا15سال

12:30-11

سالن تربیت بدنی

5

اسکیت

خواهران

یکشنبه-سه شنبه- پنج شنبه

7تا15

9:30-8

سالن تربیت بدنی

6

بسکتبال

خواهران

یکشنبه-سه شنبه- پنج شنبه

8تا15سال

12:30-11

سالن تربیت بدنی

7

والیبال

خواهران

یکشنبه-سه شنبه- پنج شنبه

8تا15سال

11-9:30

سالن تربیت بدنی

سن شرکت کنندگان درج شده است.(خواهشمنداست تقاضای ثبت نام سنین بالا یا پایین تر را نفرمایید)

از ثبت نام کردن تلفنی یا رزو نمودن نام ورزشکار معذوریم  .بعد ازشروع کلاسها ثبت نام نداریم

برنامه های ورزشی اداره تربیت بدنی جهت استفاده فرزندان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی  تابستان1396

همکاران گرامی خواهشمندیم با کامل بودن مدارک  وحتما در تاریخ ذکر شده جهت ثبت نام فرزندان عزیزتان به اداره مراجعه نمایید.

                  شروع کلاسها  از شنبه مورخه  31/4/96 لغایت 16/6/96(5/1ماهه)

 زمان ثبت نام   10/4/96 لغایت  15/4/96همه روزه صبحها در دفتر تربیت بدنی دانشگاه (غیر قابل تمدید)

مدارک مورد نیاز :

  1. اصل حکم کارگزینی والدین(جهت رویت)
  2. اصل شناسنامه  فرزند(جهت رویت)
  3. فیش واریزی برای کل دوره به مبلغ 200000 ریال برای هررشته کارمندان و 400000 ریال برای غیرکارمندان(شماره حساب 16375932معاونت دانشجویی،فرهنگی)

5.بیمه ورزشی سال96 الزامیست(کارمندانی که مایلند اداره جهت بیمه اقدام کند با در دست داشتن  کپی کارت ملی فرزند به  همراه15000تومان(نقدی)در روز ثبت نام به واحد تربیت بدنی مراجعه نمایند)

توجه:

(به دلیل میزبانی دانشگاه در مسابقات  والیبال قهرمان کشوری  دانشجویان دختر مدت کلاس کاهش یافته است)

 اداره تربیت بدنی

           

بيشتر