اخبار واحد مشاوره
کارگاه آموزش مشاوره پیش از ازدواج در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد

کارگاه آموزشی

به همت اداره مشاوره و سلامت روان و با هدف توانمندسازی اساتید مشاور،کارگاه آموزش مشاوره پیش از ازدواج در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.

به گزارش مفدا قزوین، کارگاه آموزش مشاوره پیش از ازدواج با هدف توانمندسازی اساتید مشاور و با تدریس "محمد طه یعقوبی" روانشناس بالینی، چهارشنبه ۱۹ شهریور در دانشکده پیراپزشکی برگزارگردید.

آشنایی با نحوه راهنمایی پیش از ازدواج دانشجویان مراجعه کننده، مهارت های ارتباطی صحیح در دوران آشنایی، اشتباهات رایج فرایند آشنایی، علائم هشدار دهنده و همچنین نشانه های افراد دارای خطر از جمله آموزش های ارائه شده در این کارگاه بود.