اخبار واحد مشاوره
خطاهای رایج در دوران آشنایی برای ازدواج
خطاهای رایج در دوران آشنایی برای ازدواج
وبینار آموزشی خطاهای رایج در دوران آشنایی برای ازدواج در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد

به مناسبت هفته ازدواج، وبینار آموزشی "خطاهای رایج در دوران آشنایی برای ازدواج" توسط اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.

به گزارش مفدا قزوین، وبینار آموزشی "خطاهای رایج در دوران آشنایی برای ازدواج" چهارشنبه ۸ مرداد ساعت ۱۱ الی ۱۱.۴۰ برگزار گردید.

علی امیری کارشناس اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی قزوین در خصوص این وبینار در گفتگو با مفدا اظهار داشت: براساس مطالعات بیشترین آمار آشنایی برای ازدواج در دوران و سنین دانشجویی رخ می دهد و آموزش، کسب آگاهی و به دنبال آن تغییر نگرش ناشی از افزایش دانش مهم ترین راهکار برای به حداقل رساندن خطاها از جمله در دوران آشنایی برای ازدواج است.

وی افزود: در نظر نگرفتن مرزها و حریم ها و احساس مالکیت بیش از حد در دوران آشنایی، زمان آشنایی کم و نادیده گرفتن تفاوت های اساسی فردی و خانوادگی به امید تغییر دادن طرف مقابل  از مهم ترین خطاهای دوران آشنایی برای ازدواج است.

امیری ادامه داد: در این وبینار مهم ترین خطاهای دوران آشنایی برای دانشجویان تبیین گردیده و همین عامل سبب کسب مهارت در آن ها می گردد.

کارشناس اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی قزوین تاکید کرد: در ازدواج فرزندان، خانواده ها می توانند با مطالعه و به روزرسانی اطلاعات و دیدگاه ها و در نظرگرفتن زمان‌ کافی و مناسب آشنایی همراه نظارت و بررسی کافی، نقش بسیار مهمی در پیشگیری از خطاهای رایج فرزندان در این دوران داشته باشند.