اخبار واحد مشاوره
اجرای برنامه های آموزشی توسط اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویی دانشگاه در ایام بحران کرونا

      شیوع بحران کرونا و حضور حداقلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در دانشگاه ، فرصت مغتنمی را فراهم کرد تا جلسات هم آموزی به صورت آموزش های کاربردی و عملی و بر اساس تجارب بالینی از کار با مراجعین، در اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویی دانشگاه برگزارگردد. این جلسات با برنامه ریزی و تنظیم قبلی و بر اساس موضوعات انتخابی همکاران ، هر هفته روزهای سه شنبه به مدت 1 ساعت و به نوبت از سوی همکاران اجرا می گردد. موضوعات ارائه شده شامل: اضطراب مرگ، اختلال شخصیت اجتنابی، اضطراب عمومی، اضطراب جدایی، اختلال شخصیت نمایشی هیجانی و اضطراب اجتماعی بوده و در پایان هر جلسه همکاران به بحث و بررسی و ارائه مثال های عینی از مطالب ارائه شده در جلسه می پردازند.

علاوه بر این، موشن گرافیک، ویدئو و برنامه های لایو آموزشی با مفاهیم متعدد روانشناختی به صورت کاربردی و کوتاه تهیه و در صفحه تلگرام و  اینستاگرام کانون سلامت رفتار دانشجویی بارگزاری گردید که مورد استقبال مناسب دانشجویان واقع شد.