اخبار واحد تربیت بدنی
پوستر تبریک کسب مقام نایب قهرمانی فاطمه تقوی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در مسابقات ورزش های همگانی مجازی
کسب مقام نایب قهرمانی

فاطمه تقوی دانشجوی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین در نخستین جشنواره ورزش های همگانی مجازی دانشگاه های علوم پزشکی کشور موفق به کسب مقام نایب قهرمانی در رشته آمادگی جسمانی شد.