اخبار واحد فرهنگی
انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه با استقبال دانشجویان برگزار گردید

انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه در 12 رشته و با حضور و استقبال 945 نفر از دانشجویان از 16 تا 23 مهر ماه سالجاری به ترتیب ذیل برگزار گردید: رشته‌های پرستاری و مامایی ، دندانپزشکی ، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، بهداشت عمومی در 20مهر ماه ، پزشکی 16 مهر ماه، بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای 21 مهر ماه و اتاق عمل و علوم آزمایشگاهی 22 مهر ماه و نیز فوریت های پزشکی و هوشبری در 23 مهر ماه سال جاری برگزاری گردیدند. با توجه به این که این انتخابات برای اولین بار در بستر مجازی برگزار گردید، استقبال دانشجویان و پیگیری های آنان قابل تحسین می باشد. پس از انتخابات، نتایچ هر رشته با اطلاع دانشجویان رسانده شد و از شورای مرکزی هر رشته خواسته شد که دبیر انجمن را انتخاب نمایند و دانشجویان عضو شورای مرکزی هر رشته با رایزنی و مشورت با هم افراد ذیل را بعنوان دبیر انتخاب نمودند:

 • رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی خانم زهرا نجاتی فر
 • رشته بهداشت محیط خانم عطیه کریمیان
 • رشته بهداشت عمومی خانم زهرا یوسفی
 • رشته بهداشت حرفه ای آقای امیر حسین نقی پور
 • فوریت های پزشکی آقای مهران هشومرز
 • رشته اتاق عمل آقای فرزاد فصیح رامندی
 • رشته علوم آزمایشگاهی آقای محمد رضا رجبعلی
 • رشته هوشبری آقای امیر حسین هدایتی
 • رشته دندانپزشکی آقای محمد رضا عسگری
 • رشته پزشکی آقای پویان پورارجمند
 • رشته مامایی خانم مریم ملکی
 • رشته پرستاری آقای سهند صفری

جا دارد از معاونین فرهنگی و کارشناسان فرهنگی دانشکده‌های دانشگاه که در طی ماه های مهر و آبان تمام تلاش خود را در برگزاری پرشور این انتخابات داشتند، تشکر نماییم.

مدیریت فرهنگی معاونت دانشجویی فرهنگی تمام تلاش خود را می نماید که در کنار دانشجویان فعال انجمن های علمی و معاونین و کارشناسان فرهنگی بوده و در ایجاد و گسترش شور و نشاط علمی در فضای دانشگاه تمام تلاش خود را بنماید.


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر