اخبار واحد فرهنگی
نامه های همدلانه (7)


به نام مهربان ترین مهربانان

خطاب به جان‌های جانان‌مان، تمامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین

نامه های همدلانه (7)

امروز 24 اردیبهشت است و باز هم کلی حرف داشتیم تا با شما در میان بگذاریم. راستش شاید این حرف ها فقط بهانه هستند برای یادآوری شما و دلتنگی‌های ما. گاهی فکر می‌کنیم در انتهای دنیا ایستاده ایم و هر چقدر تلاش می‌کنیم دوری را هضم کنیم، ناتوانیم و هر چیزی را بهانه قرار می‌دهیم تا دوباره هم کلامتان باشیم. در نامه پنجم به چند مهارت گفت و گو اشاره کردیم و امروز می‌خوایم به چند مورد دیگر اشاره نماییم:

6- از دل سخن گفتن

در گفت و گو باید شفاف، واضح و آنچه که منظور اصلی ما می باشد، بیان کنیم و مطلب اصلی را بدون پیچیده کردن ، حذف ، اضافه و محافظه کاری و یا ترس بیان کنیم. آنچه که واقعا در دل داریم و شاه بیت اصلی سخنان ما می باشد، باید بیان کنیم. یادمان باشد که وقتی خودِ واقعی مان را به نمایش می‌گذاریم و حرف دلمان را بیان می‌کنیم؛ دیگران بیشتر به ما اعتماد می‌کنند و در مقابل ما، همین شیوه را پیشه خواهند کرد. با از دل سخن گفتن، دیگران را به صادق بودن تشویق می‌نماییم.

7- فرضیات را به تعلیق درآوردن

باید تمرین کنیم که قالب‌های ذهنی، پیش داوری‌ها، نتیجه گیری‌های از پیش آماده شده و ... را کنار بگذاریم و در گفت و گوها، سریع به دنبال فرضیات قبلی خود روانه نشویم. خوب گوش دهیم و دریچه‌های ذهنمان را باز کنیم و با صبر و شکیبایی تا آخر گفت و گو ادامه دهیم و هیچ چارچوب آماده‌ای را که موجب عدم تمرکز ما بر متن صحبت‌های فرد مقابل می‌شود، در ذهنمان نسازیم و بر اساس داده‌های کامل کنونی در گفت و گو پیش برویم.

8- گوش فردادن به هنگام شنیدن

یادمان باشد که به هنگام سخن گفتن فرد مقابل، خوب و کامل گوش کنیم و اشتیاق خودمان را نشان دهیم. خوب گوش کردن موجب تشویق فرد و یا افراد موجود در گفت و گو می‌شود و آنها را به بیان هر چه بیشتر نظرات و ارائه داده‌های بیشتر و مورد لزوم، هدایت خواهد کرد و نیز باعث درک کامل صحبت‌های رد و بدل شده می‌گردد.

9- کنجکاوی و جویایی

ما مدام در راتباط با دنیای اطراف مشغول یادگیری هستیم. تبادل اطلاعات همیشه اتفاق می‌افتد اما خیلی اوقات ما توجهی به آن نداریم بخصوص در گفت و گو، گوش می‌دهیم که حتما جوابی بدهیم، اما گوش نمی‌دهیم که چیزی یاد بگیریم و ایده و پیامی را که تا آلان نمی دانستیم و یا خیلی در موردش اطلاعات نداشتیم، یاد بگیریم، اما اگر کنجکاو و جویا باشیم متوجه می‌شویم که امکان دارد به لایه‌هایی از موضوع دست یابیم که تاکنون بر ما نا آشکار بوده است، سوال‌های به جا، نتیجه گیری‌های به موقع و درست و بازخورد آن به طرف مقابل ما را در این مسیر کمک خواهند کرد.

شما نور چشمانمان را به خدا می‌سپاریم تا روز دیگر و بهانه دیگر و الیته فیلم کوتاهی از محوطه پر گل معاونت دانشجویی فرهنگی تقدیم به شما مهربانان.

لطفا فیلم کوتاه مربوط به متن را نیز مشاهده کنید

معاونت دانشجویی فرهنگی- مدیریت تعالی فرهنگی دانشگاه- 24 اردیبهشت 1399.