آقای دکتر عباس عطوف مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت طی نامه ای از آقای دکتر شیخی تقدیر و تشکر کردند.
متن نامه به شرح ذیل می باشد .
معاون محترم فرهنگی دانشجویی
دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ......
سلام علیکم
       با تقدیم احترام, "ضمن تشکر از توجه و عنایت ویژه جنابعالی به امر توسعه ورزش در دانشگاه‌ و ایجاد انگیزه در دانشجویان جهت حضور  هرچه بیشتر در فعالیت‌های ورزشی،  از  مدیریت عالی  و حمایت های ارزشمند شما در اعزام کاروان ورزشی آن دانشگاه به "سیزدهمین المپياد ورزشي دانشجويان دختر دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور" ، تقدير و تشكر به عمل مي‌آيد.
       امید است در پیشبرد اهداف حوزه دانشجویی، به ویژه ارتقاء ورزش دانشجویان موفق و مؤید باشید.


 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر