اولین جلسه ستاد صیانت دانشگاه در سال 96 برگزارشد
اولین جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی دانشگاه در سال جاری با حضور  دکتر منوچهر مهرام رییس دانشگاه و اعضای ستاد صیانت برگزارشد این جلسه در تاریخ 5/6/96از ساعت 10:30آغاز وتا ساعت 12 در دفتر ریاست ادامه داشت
 دبیر ستاد صیانت دانشگاه دکتر محمد رضا شیخی معاون دانشجویی-فرهنگی گزارشی در خصوص عملکرد واحد های تابعه و دبیرخانه ستاد صیانت دانشگاه در راستای بهبود دو شاخص عفاف و حجاب و از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی همچنین مصوبه 427 شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نمودند 
سپس دکتر منوچهر مهرام رییس دانشگاه طی سخنانی ضمن تبریک روز کارمند
راهکارهایی جهت اجرایی نمودن هر چه بهتر دستورالعمل ها ارائه نمود وی خاطر نشان کرد جامعه هدف ستاد صیانت به سه گروه اساتید ، پزشکان  و کارکنان و دانشجویان تقسیم می شود که می بایست علایق و سلایق آنها در امر آموزش و توانمند سازی مد نظر قرار گیرد
در ادامه دکتر سید مجتبی سید صادقی مشاور رییس دانشگاه و مدیر دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات در مورد عملکرد حوزه حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی در سال گذشته سخن گفت
 در انتها پيرامون نحوه اجراي دستورالعمل ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي  و عفاف و حجاب دانشگاه در سال 96در بین اعضا  بحث وتبادل نظر شد

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر