دومین المپیاد فرهنگی ورزشی کارکنان وزارت بهداشت
دردومین المپیاد فرهنگی ورزشی کارکنان وزارت بهداشت که در خزرآباد ساری برگزارگردید تیم آمادگی جسمانی بانوان دانشگاه موفق به کسب مقام قهرمانی شد در این دوره از مسابقلت که با حضور 38 تیم از دانشگاههای مختلف برگزار گردید تیم علوم پزشکی قزوین متشکل از خانمها مریم خوینی ها مریم ستاری - راضیه چگینی با 1113 امتیاز موفق به مقام اولی وگرفتن کاپ این دوره از مسابقات شدند تبریز دوم وهمدان سوم شد همچنین خانم راضیه چگینی مقام سوم انفرادی وخانمها خوینی وستاری مقام چهارم انفرادی را کسب نمودند
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر