حضور در سومین دوره آموزشی فعالان فرهنگی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سومین دوره‌ از نشست‌های تخصصی توسعه توانمندی‌های مدیران و کارشناسان فرهنگی با هدف بازآموزی فعالیت‌های مدیران و کارشناسان ادارات فرهنگی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و افزایش مهارت‌های ارتباطی و کمک به بهبود فعالیت‌های فرهنگی برگزارشد سومین دوره نشست توسعه توانمندی‌های فعالان فرهنگی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با حضور مدیران و کارشناسان فرهنگی دانشگاه‌ها کشور از روز ۲۱ /5/96الی ۲۳ /5/96 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد. این نشست سه روزه با دو هدف اصلی توانمندسازی فعالان فرهنگی و هم‌اندیشی و رایزنی دربارۀ مسائل مشترک برگزار شد برگزاری کارگاه سواد رسانه‌ای با هدف آشنایی بیشتر و کسب مهارت‌ها و توانایی‌های لازم در مواجه با رسانه‌ها، برگزاری کارگاه مهارت‌های ارتباطی برای مدیران و کارشناسان فرهنگی و همچنین کارگاه مسؤولیت پذیری و مدیریت اقامه نماز از دیگر برنامه‌های این نشست سه روزه است شایان ذکر است سید مهدی سید صادقی مدیر فرهنگی و منیژه و حدانی کارشناس فرهنگی از این دانشگاه در کلیه کارگاه های مذکوربه صورت فعال  شرکت نمودند
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر