اطلاعیه ها

اطلاعیه وام تحصیلی و مسکن نیمسال اول 99

اطلاعيه وامهای تحصیلی و مسکن نیمسال اول 1399

( دانشجويان روزانه)

((مشمول دانشجویان شهریه پرداز نمی باشد))

متقاضيان وامهای مذكور جهت تقاضا با مراجعه به سایت qums.Ac.ir vccs. در پرتال تسهیلات دانشجویی ثبت نام نمایند.

مهلت ثبت نام وام تحصیلی ازتاریخ 99/08/07 تا 99/08/13

مهلت ثبت نام وام مسکن از تاریخ 99/08/07 تا 99/08/09

توجه :

  1. متقاضياني كه تا كنون جهت تكميل مدارك اوليه ثبت نام  به اداره رفاه معاونت دانشجويي ، فرهنگي مراجعه ننموده اند در صورت تقاضاي وامها مي بايست در مهلت مقرر نسبت به تكميل و تحويل مدارک به اداره رفاه اقدام نمايند.  (انجام تعهدنامه محضري در يكي از دفاتر اسناد رسمي طبق نمونه پيـوست ( تصويرحكـم كارگزيني و يا پروانه كسب و يا حكـم بازنشستگي ضميمه گردد ) و تكميـل مـدارك (( تصوير صفحه اول و دوم شناسنامه دانشجو ،تصویر صفحه اول و دوم  شناسنامه همسرو کارت ملی همسر برای دانشجویان متاهل )) ، كپي كارت ملي ، يك قطعه عكس دانشجو وشماره حساب بانك تجارت  ) الزامی است.
  2. با توجه به مصوبه هیات امناء صندوق رفاه دانشجویان به کلیه وامها کارمزد (درحال حاضر 4% ) تعلق می گیرد.
  3. دانشجویانی که متقاضی وام مسکن می باشند ارائه اجاره نامه رسمی معتبربا کد رهگیری (اجارنامه سه برگی هولوگرام دار)جهت ارائه به اداره رفاه الزامی می باشد.
  4. بـا توجه بـه اينكه پرداخـت وامهـا منـوط به تحقق منـابع اعتباري صندوق رفاه وزارت بهداشـت مي باشد اين معاونت به هيچ وجه مسئوليتي در قبال تاخير و يا عدم پرداخت وام نخواهد داشت .
  5. نمـونه فرم تعـهدنامه محضري در سـايت معاونت دانشجـويي ، فرهنگي دانشگاه موجود مي باشد .

توضیح : جهت دریافت وامها ثبت نام درپرتال تسهیلات در مهلت مقرر الزامی می باشد. ضمنا دانشجویان در صورت ثبت نام تا قبل از واریز وام به حساب آنان (در صورت دارا بودن شرایط ) به هیچ وجه نمی توانند با معاونت دانشجویی ، فرهنگی تسویه حساب نمایند)

اداره رفاه ------معاونت دانشجويي ، فرهنگي دانشگاه99/08/03
 

دریافت فرم تعهد محضری