اطلاعیه ها

برگزاری آزمون دوره غیرحضوری شناسایی و مقابله با تهدیدات زیستی در تاریخ 99/8/18

با عنایت به در پیش بودن هفته پدافند غیرعامل مقرر است، آزمون دوره غیرحضوری " شناسایی و مقابله با تهدیدات زیستی" به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه آموزش کارکنان جهت کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه مطابق برنامه زمانی ذیل  برگزار گردد. خواهشمند است دستور فرمایید، مراتب به اطلاع کلیه مدیران و کارکنان آن واحد رسانده شود. ضمنا منبع آموزشی دوره فوق به پیوست می باشد.

زمان برگزاری:     یکشنبه  تاریخ  99/08/18

ساعت برگزاری:    12  لغایت  10

منبع آزمون : شناسایی و مقابله با تهدیدات