اطلاعیه ها

اطلاعیه وامهای تحصیلی، ضروری مرحله دوم نیمسال اول 98-97

( دانشجويان روزانه و دستياران )

((مشمول دانشجویان شهریه پرداز نمی باشد))

به اطلاع آندسته از دانشجویانی که در مرحله اول موفق به ثبت نام وام تحصیلی و ضروری نگردیده اند  رسانده می شود با مراجعه به سایت معاونت دانشجویی، فرهنگی به آدرس qums.Ac.ir vccs. در پرتال تسهیلات دانشجویی ثبت نام نمایند.

مهلت ثبت نام: فقط تا زمانی که میزان اعتبار باقی مانده به پایان نرسیده می باشد و پس از آن بهیچ وجه  امکان ثبت نام در سایت نخواهد بود  .

توجه :

  1. متقاضياني كه تا كنون جهت تكميل مدارك اوليه ثبت نام  به اداره رفاه معاونت دانشجويي ، فرهنگي مراجعه ننموده اند در صورت تقاضاي وامها مي بايست در مهلت مقرر نسبت به تكميل و تحويل مدارک به اداره رفاه اقدام نمايند.  (انجام تعهدنامه محضري در يكي از دفاتر اسناد رسمي طبق نمونه پيـوست ( تصويرحكـم كارگزيني و يا پروانه كسب و يا حكـم بازنشستگي یا فیش حقوقی بازنشسته ضميمه گردد ) و تكميـل مـدارك (( تصوير صفحه اول و دوم شناسنامه دانشجو ،كپي عقدنامه صفحه اول تا پنجم جهت دانشجویان متاهل و کپی کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی همسر)) ، كپي كارت ملي ، يك قطعه عكس دانشجو وشماره حساب بانك تجارت حتما به اسم دانشجو ) الزامی است.
  2. با توجه به مصوبه هیات امناء صندوق رفاه دانشجویان به کلیه وامها کارمزد (درحال حاضر4% ) تعلق می گیرد که به مبلغ بدهی دریافت کنندگان تسهیلات اضافه خواهد شد.
  3. با توجه به اينكه پرداخـت وامهـا منوط به تحقق منابع اعتباري صندوق رفاه وزارت بهداشت مي باشد اين معاونت به هيچ وجه مسئوليتي در قبال تاخير و يا عدم پرداخت وام نخواهد داشت و علاوه برآن بدلیل اینکه دانشجویان در مرحله دوم ثبت نام مینمایند حداقل زمان پرداخت اواخر ترم جاری میباشد.
  4. نمـونه فرم تعـهدنامه محضري در سـايت معاونت دانشجـويي ، فرهنگي دانشگاه موجود مي باشد .

توضیح : جهت دریافت وامها ثبت نام درپرتال تسهیلات در مهلت مقرر الزامی می باشد. ضمنا دانشجویان در صورت ثبت نام تا قبل از واریز وام به حساب آنان (در صورت دارا بودن شرایط ) بهیچ وجه نمی توانند با معاونت دانشجویی ، فرهنگی تسویه حساب نمایند)

  1. جهت درخواست وام ضروری دانشجویانی که حداقل یکسال از تحصیل آنان گذشته باشد میتوانند ثبت نام نمایند.

اداره رفاه ------معاونت دانشجويي ، فرهنگي دانشگاه 22/8/97

دریافت تعهدنامه محضری