اطلاعیه ها

اطلاعیه تمدید وام بنیاد علوی شاغل به تحصیلان روزانه (غیرشهریه پرداز)

دانلود مدارک
باتوجه به تمدید مدت وام بنیاد علوی از طرف موسسه مربوطه به اطلاع رسانده می شود
در صورت تمایل به دریافت وام مذکور با مطالعه دستورالعمل وام مذکور مندرج درسایت  به آدرسvccs.Qums.Ac.ir در پرتال تسهیلات دانشجویی ثبت نام و فرم تقاضا و مدارک لازم را تا تاریخ مقرر به اداره رفاه تحویل نمایید. وام فقط به متقاضیان با دارا بودن کامل شرایط و وجود اعتبار از طرف بنیاد علوی پرداخت خواهدشد و معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه هیچگونه تعهدی در قبال عدم پرداخت و مدت زمان پرداخت نخواهد داشت .ضمنا دانشجویانی که قبلا ثبت نام نموده اند در صورت عدم تکمیل مدارک نسبت به تکمیل مدارک تا مهلت مقرراقدام نمایند .

مهلت ثبت نام و ارائه مدارک تا تاریخ 14/8/97

توضیح :

-دارا بودن پرونده اولیه در اداره رفاه معاونت دانشجویی، فرهنگی الزامی است  (تعهدنامه محضری و...........).

- ارائه شماره حساب بانک تجارت به اسم متقاضی .  

- درج کامل گزینه های خواسته شده در پرتال فرم تقاضا الزامی است و در صورت عدم تکمیل اطلاعات خواسته شده، درخواست ابطال خواهد شد.

ارائه فرم درخواست تائیدشده توسط آموزش دانشگاه به همراه مدارک الزامی است .

  • متقاضیان ایثارگر (بسیجی –جانباز –شاهدشهداو..........)ارائه نامه ایثارگری از بنیادشهیدقزوین الزامی است .
  • گواهی کسر از حقوق با عنوان بنیاد علوی بدون درج مبلغ وام دریافتی.
  • اعتباردر نظر گرفته شده از طرف بنیادعلوی جهت دانشگاه برای ترم جاری 000/000/140 ریال میباشد.

اداره رفاه معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه

7/7/97