اطلاعیه ها

برنامه مسابقات ورزشی دانشجویان به مناسبت هفته تربیت بدنی 1396
برنامه مسابقات ورزشی دانشجویان به مناسبت هفته تربیت بدنی 1396
بخش برادران:
تنیس روی میز چهارشنبه 26/7/96ساعت 17 سالن تنیس روی میز
دارت دوشنبه 24/7/96 ساعت 18 سالن دارت
بخش خواهران:
دارت سه شنبه 25/7/96 ساعت 17تا 18
آمادگی جسمانی  یکشنبه23/6/96 ساعت5/11تا5/12
به نفرات اول تا سوم کارت هدیه اهدا می گردد.
اداره تربیت بدنی