اطلاعیه ها

همایش دانشگاه سالم ، دانشجوی سالم (با محور پیشگیری از اعتیاد )

شنبه 15/7/96 از ساعت 13 الی 15 

مکان آمفی تئاتر شهید بابای دانشگاه علوم پزشکی قزوین